Forskningsprogrammet Sivins konferens lockade 300 deltagare

Under måndagen, på internationella barndagen, arrangerade forskningsprogrammet Sivin-Barn (Samordnade interventioner mot våld i nära relationer med fokus på barn) sin fjärde nationella digitala konferens.

Drygt 300 deltagare från 58 orter i Sverige och Norden tog del av intressanta föreläsningar och seminarier på temat samverkan mot våld i nära relationer.

Bland programpunkterna märktes ett samtal mellan Fanni Olin Dahl, forskare och polisen Markus Antonsson kring projektet IGOR, där IGOR står för I Gemensam Organisation mot Relationsvåld. Ett projekt som startades i april 2021 genom samverkan mellan polisområde City och Södermalms stadsdelsförvaltning. Projektet går ut på att stödja personer som är utsatta för eller utövar våld i nära relationer genom att informera, motivera och lotsa dem till olika typer av stöd.

Här läser du mer om forskningsprogrammet SIVIN, som ligger under institutionen för socialt arbete.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 oktober 2023