Lennart Nordenfelt blev professor i hälso- och sjukvårdens teori och etik vid LiU 1987 och är seniorprofessor vid Marie Cederschiöld högskola.

Seniorprofessor Lennart Nordenfelt utses till hedersdoktor vid Linköpings universitet

Linköpings universitet får två nya hedersdoktorer vid den akademiska högtiden i maj. Det är Charlotta Sund, vd och koncernchef för Tekniska verken i Linköping, och Lennart Nordenfelt, seniorprofessor i hälso- och sjukvårdens teori och etik vid Marie Cederschiöld högskola.

Lennart Nordenfelt har utsetts till medicine hedersdoktor för sina insatser inom hälso- och sjukvårdens teori och etik. Han blev professor vid Linköpings universitet 1987 och är för närvarande seniorprofessor vid Marie Cederschiöld högskola i Stockholm. Nordenfelt har definierat hälsobegreppet som en persons förmåga att förverkliga sina vitala mål och har betonat vikten av att ha en holistisk syn på hälsa.

Nordenfelt har skiljt mellan det biostatistiska synsättet på hälsa som en frånvaro av sjukdom och det holistiska synsättet på hälsa som en persons förmåga att förverkliga sina mål och menar att en adekvat hälsoteori måste ha en holistisk inriktning. Nordenfelt och andra filosofers teorier om hälsa och livskvalitet har haft stort inflytande inom medicinen och har varit viktiga för utvecklingen av Medicinska fakultetens utbildningar på alla nivåer.

Läs hela nyheten från Linköpings universitet.

Läs mer om Lennart Nordenfelt.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 april 2023