Utvärdering av IGOR - Samverkans­projekt kring stöd vid relationsvåld

IGOR - I Gemensam Organisation mot Relationsvåld är ett projekt som startades i april 2021 genom samverkan mellan polisområde City och Södermalms stadsdelsförvaltning. Projektet går ut på att stödja personer som är utsatta för eller utövar våld i nära relationer genom att informera, motivera och lotsa dem till olika typer av stöd.

I en nyskriven rapport av docent Veronica Ekström och forskningsassistent Fanni Olin Dahl, undersöks och utvärderas hur IGOR bidrar till att informera om och motivera till stöd för våldsutsatta och våldsutövare, samt hur samarbetet mellan polis och socialtjänst fungerar i praktiken. Utvärderingen baseras på kvalitativa intervjuer med medarbetare vid IGOR och brukare som haft kontakt med projektet, samt statistik från projektet. Slutsatserna visar att IGOR bidrar till förbättrad samverkan mellan socialtjänsten och polisen, ökad möjlighet att informera och motivera till stöd, utveckling av kunskap och attityder inom polismyndigheten men också en risk för roll-sammanblandning mellan olika funktioner kopplat till förundersökning och IGOR:s uppdrag.

Docent Veronica Ekström om utvärderingen och IGOR-projektet:

– Fungerande samverkan mellan polisen och socialtjänsten är jätteviktigt i arbetet med våld i nära relationer. IGOR-projektet är ett bra exempel på när det fungerar i praktiken. En styrka i IGOR-projektets arbetssätt är den flexibilitet de har för att kunna anpassa insatserna utifrån individernas behov och önskemål.

Här kan du läsa hela rapporten:
Samverkan som berikar : Utvärdering av IGOR-projektet (diva-portal.org)

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 april 2023