Högskolans specialist­sjuksköterske­utbildningar med inriktningarna psykiatrisk vård och distrikts­sköterska får omdömet hög kvalitet

Under 2022 granskades specialistsjuksköterskeutbildningar vid svenska lärosäten av Universitetskanslersämbetet. Besluten har nu kommit och högskolans specialist­sjuksköterskeutbildning i psykiatrisk vård samt specialist­sjuksköterskeutbildning med inriktning distriktssköterska får det samlade omdömet hög kvalitet. Utbildningar med det samlade omdömet hög kvalitet uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning.

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har under det senaste året utvärderat 40 specialistsjuksköterske­utbildningar. Specialistsjuksköterskeutbildningen är en utbildning på avancerad nivå, riktad mot sjuksköterskor som vill specialisera sig inom ett visst område. I utvärderingen har tre inriktningar ingått – ambulanssjukvård, distriktssköterska och psykiatrisk vård. Totalt får 27 utbildningar omdömet hög kvalitet, medan 13 utbildningar får sitt examenstillstånd ifrågasatt.

När UKÄ utvärderat Marie Cederschiöld högskolas inriktningar har de bland annat gjort bedömningen att det inom högskolan finns flera starka forskningsmiljöer, där några har direkt koppling till specialistutbildningen med inriktning psykiatri. ”Den aktiva forskningsmiljön kommer studenterna till del genom seminarier där lärare och studenter bjuds in, exempelvis finns vårdvetenskapliga seminarier”.

Distriktssköterskeutbildningen beskrivs"Nå måluppfyllelse genom ett bra upplägg av kurser, innehåll och examinationer". Vidare konstateras att "Sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet samt dess betydelse för yrkesutövningen visas tydligt i programmets kurser och lärandemål samt via progressionen i utbildningen". Den verksamhetsförlagda utbildningen beskrivs ha en "föredömlig" progression från teoretiska lärandemål till praktiska mål.

Elisabeth Bos Sparén är programansvarig för inriktningen distriktssköterska på Marie Cederschiöld högskola.

– Det är mycket glädjande att få detta fina omdöme på vår specialistutbildning till distriktssköterska som visar att vi är på rätt väg med upplägget i våra kurser, säger Elisabeth.

Läs utvärderingen och bedömningen av inriktningen distriktssköterska här , 1016 kB..

Läs utvärderingen och bedömningen av inriktningen psykiatrisk vård här , 524 kB..

Läs UKÄ:s nyhetsartikel om bedömningen.

Vill du veta mer om våra specialistutbildningar, klicka här.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 mars 2023