"Summerar jag mitt yrkesliv så är jag nöjd att jag valde sjuksköterskeyrket"

INTERVJU MED DOCENT GAIL DUNBERGER

Innan Gail Dunberger började intressera sig för forskning, jobbade hon som onkologisjuksköterska i tio år. 2010 disputerade hon med avhandlingen Self-reported fecal incontinence and quality of life among gynecological cancer survivors. Efter disputationen har Gail fortsatt med sitt forskningsarbete parallellt med undervisningen. I december blev Gail utnämnd till docent. I denna intervju får vi chansen att lära känna Gail lite mer.

Hej Gail. Berätta lite om dig själv och din bakgrund.

Jag blev klar sjuksköterska sent i livet och valet föll sedan på onkologi. Jag har under mina år som onkologisjuksköterska arbetat med strålbehandling, psykosocial onkologi och rehabilitering efter cancersjukdom. Efter 10 år som sjuksköterska väcktes intresset för forskning och livet efter strålbehandling och en gynekologisk cancersjukdom. Och mina doktorandstudier visade på omfattande genanta besvär med bland annat läckage av avföring – biverkningar som ingen egentligen vare sig talat eller tagit hand om tidigare. När man är räddad till livet står man ut med mycket. Efter disputationen ville jag ge tillbaka och fick förmånen att bygga upp en sjuksköterskeledd mottagning där jag implementerade mina forskningsresultat. Av en slump började jag därefter på högskolan 2013. Det kom att bli min allra trevligaste arbetsplats. När jag nu summerar mitt yrkesliv är jag så nöjd att jag valde sjuksköterskeyrket.

Vad handlar dina huvudsakliga arbetsuppgifter om?

Som forskare är jag involverad i ett spännande doktorandprojekt på Ersta sjukhus. I ett av arbetena intervjuar vi personer som lever med hög risk för analcancer och behandlas med en skonsam endoskopisk metod. Detta är mitt fjärde uppdrag som bihandledare. Min huvudsakliga uppgift är att fortsätta ett tag till som klinisk lektor, undervisa i onkologi och examinera i uppsatskursen och i VFU.

Vad ser du mest fram emot i din nya roll som docent?

Jag har några idéer... Vill skriva en översiktsartikel – ett bra sätt att hitta kunskapsluckor. Och fortsätta mina forskningssamarbeten förstås…

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 januari 2023