Svag empirisk grund för "möjlighetsfönster" vid insatser som rör våld i nära relationer

Veronica Ekström, docent i socialt arbete vid Marie Cederschiöld högskola har tillsammans med Mari Brännvall, filosofie doktor i socialt arbete vid Västra Götalands kompetenscentrum om våld i nära relationer, nyligen publicerat en vetenskaplig artikel i tidskriften Journal of Gender-Based Violence. Artikeln handlar om Islandsmodellen som är en samarbetsmodell för samverkan mellan polis och socialtjänst i akuta ärenden som handlar om våld i nära relationer. Artikeln fokuserar särskilt på det ”möjlighetsfönster” som är en utgångspunkt för Islandsmodellen, men även andra insatser som rör våld i nära relationer och som sägs vara en period i nära anslutning till våldshändelsen då den våldsutsatta kvinnan är särskilt mottaglig för stöd och förändring.

Omedelbart och samordnat stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relation är en viktig faktor för att kvinnan inte ska utsättas för fortsatt våld. I artikeln visar Veronica Ekström och Mari Brännvall dock att den empiriska grunden för ”möjlighetsfönstret” är vag. Det finns få studier som undersöker begreppet. De poliser och socialarbetare som arbetat i Islandsmodellen uppfattar dock att begreppet var relevant, användbart och att det överensstämmer med deras erfarenheter. Under den tidsperiod som de uppfattade som ”möjlighetsfönstret” tillskrev de våldsutsatta kvinnor handlingskraft och ansåg att det var viktigt att erbjuda stöd innan ”fönstret” stängdes. Samtidigt tenderade de att underskatta kvinnors handlingskraft och såg exempelvis kvinnans val att inte ta emot stöd som ett tecken på att kvinnan återvänt till förövaren.

Information om publikationen:
Immediate and coordinated responses to domestic violence: exploring the window of opportunity concept. Journal of Gender-Based Violence.

DOI: https://doi.org/10.1332/239868021X16693145720089

Immediate and coordinated responses to domestic violence: exploring the window of opportunity concept in: Journal of Gender-Based Violence - Ahead of print (bristoluniversitypressdigital.com)

Kontakt: Veronica Ekström, veronica.ekstrom@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 januari 2023