Artikel i Dagens Arena (16/11):
Vad ska vi med socialtjänsten till?

I en nyligen publicerad artikel i Dagens arena, efterfrågar Martin Börjeson, docent i socialt arbete, en fullständig översyn av socialtjänstens uppdrag, detta för att kunna tydliggöra myndighetens arbete. I artikeln beskrivs socialtjänstens svårigheter med att bland annat göra avgränsningar och prioriteringar, mycket på grund av att det i dagsläget saknas tydliga direktiv om hur dessa ska göras.

Martin Börjeson:

Frågan i rubriken kanske framstår som märklig. Antagligen betraktar de flesta av oss det som självklart att vi behöver en samhällelig organisation för att bistå de människor som, av olika skäl, hamnar i socialt utsatta situationer. Och de flesta av oss tar nog för givet att det sociala arbetet utgör en viktig del i det svenska välfärdsbygget. Ändå tror jag det är viktigt att ställa, och att våga diskutera, just den frågan. För det är ju så, att vi i Sverige tilldelat socialtjänsten den antagligen både svåraste och viktigaste uppgiften, att bära det yttersta ansvaret. Att vara den instans som rycker in när andra inte finns där eller när de misslyckats. Och för den delen, att bära hundhuvudet när man inte lyckas. Men frågan är om vi givit socialtjänsten förutsättningarna att bära den uppgiften. Frågan är om vi ens erkänt vad socialtjänstens uppdrag innebär och handlar om?”

Läs hela artikeln på dagensarena.se/essa/vad-ska-vi-med-socialtjansten-till/ Länk till annan webbplats.

Socionomdagarna (22 – 23 november) Länk till annan webbplats. deltar Martin Börjeson i två paneldiskussioner:
- Behov av strukturerad och organiserad vidareutbildningsverksamhet inom socionomfältet
- Den moderna socialtjänstens framväxt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 november 2022