Förslag på nationell hemlöshetsstrategi presenterades

Socialminister Lena Hallengren och bostadsminister Anders Danielsson bjöd idag, 5 juli, in till en pressträff på Ersta diakoni för att presentera ett förslag på nationell hemlöshetsstrategi. Med på pressträffen var även Marie Cederschiöld högskolas professor Elisabet Mattsson, som presenterade ett samforskningsprojekt mellan högskolan och Ersta Möjlighet.

Ann-Sofi Wetterstrand, chef för sociala verksamheter på Ersta diakoni, lyfte fram Ersta Möjlighets verksamhet, deras skyddade boende för kvinnor med beroendeproblematik.

– Det viktigaste medskicket från kvinnorna till beslutsfattarna är att det behövs en paketlösning, där stöd och hälso- och sjukvård ingår utöver själva bostaden, säger professor Elisabet Mattsson som ansvarar för samforskningsprojektet.

Regeringens nya förslag går i linje med detta. Förslagets avsikt är att få alla kommuner att kartlägga vilka förutsättningar en hemlös individ har, för att med mer riktade metoder kunna minska och motverka hemlösheten.

– En egen bostad sätter ramen för det liv man önskar leva. Men bara en bostad är inte svar på allt, utan det handlar om att länka samman arbetet med bostad, vård och stöd och sänka trösklarna för de hemlösa att be om den hjälpen, säger socialminister Lena Hallengren.

Ett sätt att sänka trösklarna för att våga söka hjälp i tid är att bli lyssnad på och känna att man har ett människovärde. Det tog socialminister Lena Hallengren omedelbart fasta på, och bjöd in några av de kvinnor som tidigare fått vård och omsorg via Ersta Möjlighet men nu slussats ut i samhället under skyddad identitet.

– Riksdagsbeslutet som träder i kraft den 1 januari är en bra språngbräda för idéburen vård och omsorg att växa, men precis som Lena Hallengren påpekar så måste vi fortsätta visa beslutsfattare värdet av idéburen sektor. Dagens möte var ett utmärkt exempel på detta, säger Helena Ruhmén, kommunikations- och marknadschef på Ersta diakoni.

Läs mer om samverkansprojektet Jämlik vård för kvinnor i hemlöshet här.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 juli 2022