Webbinarium om ungas utsatthet för sexuella övergrepp

Trots stora satsningar på förebyggande arbete, utsätts allt fler barn och unga för sexuella övergrepp. Resultaten från en nyligen avslutad undersökning, gjord av forskare från Marie Cederschiöld högskola, visar att var fjärde ung i Sverige har utsatts för övergrepp, mot var femte 2014. Vid ett webbinarium nästa vecka diskuteras hur man kan stötta och arbeta med förebyggande insatser framåt.

När så många som vart fjärde barn i gymnasieåldern säger sig ha utsatts för sexuella övergrepp under sin uppväxt, då krävs både förändring och satsningar. Att sprida information från undersökningen samt om var man som utsatt kan få hjälp, är viktigt. Regeringen har avsatt extra medel för att ta fram lättläst information som kan spridas till samtliga grundskolor och gymnasieskolor i Sverige.

– Det är viktigt att barn och unga kan få information om vad som är rätt och fel, samt var man kan få stöd och behandling om man blir utsatt för sexuella övergrepp, säger Åsa Landberg, utbildad psykolog samt doktorand i projektet vid Marie Cederschiöld högskola.

Undersökningen, som är genomförd bland gymnasieungdomar, visar att endast 14 procent av de som utsatts för övergrepp har haft kontakt med någon professionell för att få hjälp. Det var dock betydligt fler som hade velat, men inte vågat söka stöd. Det är något som måste bli betydligt bättre.

– Att våga berätta är viktigt. Därför måste unga känna att de blir bemötta med respekt och att de blir trodda. Flera av de som berättat önskar att de vågat öppna sig tidigare. Bäst hjälp ansåg man sig ha fått av privat psykolog eller ungdomsmottagning. Hur unga blir bemötta påverkar även om andra som utsätts vågar berätta eller inte, det sprider sig fort via kompisar, säger Åsa Landberg.

Undersökningen visar att de flesta som utsatts för övergrepp kände eller kände till förövaren. Många gånger var det en flickvän/pojkvän eller annan jämnårig. Det kan tolkas som att unga inte alltid förstår vart gränsen går. Därför är det viktigt att unga får information om vad som är rätt och fel. Den framtagna populärversionen av forskningsrapporten är en del i det arbetet.

Webbinariet den 15 juni fokuserar på tre olika delar från undersökningen.

  • Försämringar som oroar, bakgrund, fakta och statistik om sexuella övergrepp.
  • Vart får barn och unga information om sexuella övergrepp? Vart söker de stöd och hur kan det stödet bli mer tillgängligt och bättre?
  • Hur arbetar vi framåt? Samverkan mellan instanser och samarbete med barn och ungdomar.

Undersökningen är gjord av forskare vid Marie Cederschiöld högskola, på uppdrag av Stiftelsen Allmänna Barnhuset samt regeringen.

Läs mer om webbinariet och anmäl dig här.

För mer information om undersökningen, kontakta Åsa Landberg.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 juni 2022