Marie Cederschiöld högskola deltar med nya teman i årets ISDRS-konferens

För att klara av de hållbarhetsutmaningar världen står inför, krävs mod att fatta de svåra besluten. Det behövs också en bredare diskussion där konst och kultur bidrar med nya perspektiv, samt att vi agerar med respekt för de mänskliga rättigheterna. Det är grunden i årets upplaga av den internationella hållbarhetskonferensen ISDRS som Marie Cederschiöld högskola är med och arrangerar i Stockholm i juni.

– Det är en viktig och intressant konferens som vi är glada att få chansen att vara medarrangör till. Marie Cederschiöld högskola står för två av nya teman i år. Det ena handlar om one health, vilket syftar på smittämnen som cirkulerar mellan djur, människor och natur. Det andra temat är religion, mod och hållbar utveckling, säger Johan Gärde, internationell samordnare vid högskolan.

Konferensen arrangeras för 28:e gången och samlar forskare inom området hållbar utveckling från hela världen. Nytt för i år är att årets konferensvärdar kommer från sex lärosäten i Stockholm: Enskilda Högskolan Stockholm, Försvarshögskolan, Handelshögskolan i Stockholm, Marie Cederschiöld högskola, Stockholms konstnärliga högskola och Södertörns högskola.

− Det krävs mod att leda förändring, mod att bli ledd och modet att fatta de svåra besluten. I konsten och kulturen finns inspiration och exempel på hur det är att vara en modig forskare och ställa avgörande frågor. I samtalet om ett hållbart samhälle har också de mänskliga rättigheterna en självklar roll. Inte minst med tanke på att vi allt oftare ser hur de rättigheterna trampas på världen över, säger Peter Dobers, professor i företagsekonomi vid Södertörns högskola, en av årets konferensvärdar.

Likt tidigare år är programmet uppbyggt kring tio olika temaområden. Totalt kommer drygt 400 forskningsartiklar presenteras och diskuteras. Programmet bjuder också på flertal intressanta keynote sessions där både nationella och internationella talare deltar. Några av dem som deltar är: Azza Karam, generalsekreterare för organisationen Religions for Peace, Carlton Waterhouse, USA:s miljöskyddsmyndighet och Jakob Trollbäck, huvudarkitekten bakom FN:s design av Agenda 2030 och de globala målen.

− Kärnan i hur vi tar oss an hållbarhetsutmaningarna är att vi gör det i samarbete, och det har genomsyrat hur årets konferens tagits fram. Vi är sex lärosäten som arrangerar konferensen och tillsammans representerar vi mötet mellan den konstnärliga och vetenskapliga forskningen, men har också vart och unika ingångar till hållbarhetsforskningen. Tillsammans kan vi skapa en arena för spännande samtal, säger Peter Dobers.

För mer information och anmälan: www.2022.isdrsconferences.org

För mer information om högskolans deltagande och hur du själv kan delta, kontakta Johan Gärde.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 april 2022