Start för forskningsprogram om funktionshinder

I oktober undertecknades ett avtal om ett femårigt forskningsprogram med inriktning på funktionshinder mellan Marie Cederschiöld högskola och Bidragsstiftelsen DHR. Nu har programmet startat och det första seminariet hållits.

Forskningsprogrammet MOD, som står för Människovärde och Delaktighet, ska genom forskning bidra med kunskaper som kan öka den sociala inkluderingen och delaktigheten i samhället för personer med funktionsnedsättning.

– Samhällsvetenskaplig funktionshinderforskning är en bristvara, därför är detta programsamarbete en viktig händelse både för praktiken och akademin, säger Magnus Tideman, forskare och projektledare vid Marie Cederschiöld högskola.

Vid uppstartsseminariet medverkade speciellt inbjudna personer med egen erfarenhet av att leva med funktionsnedsättning, förtroendevalda och anställda i funktionshinderrörelsen, personer som arbetar med funktionshinderfrågor samt forskare och representant för forskningsfinansiären Forte.

Vid seminariet inventerade, granskade och prioriterade deltagarna forskningsförslag med särskild inriktning på rörelsehinder. De 35 slutliga förslagen kan delas in i följande teman:

  • Personer med rörelsehinders förutsättningar och villkor
  • Rättigheter i teori och praktik
  • Livsloppsperspektiv på att leva med funktionsnedsättning

I det nystartade forskningsprogrammet ingår fem pågående funktionshinderrelaterade projekt vid Institutionen för socialvetenskap, och under 2022 kommer ytterligare projekt att starta.

För mer information, kontakta Magnus Tideman.

Läs tidigare nyhet här.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 januari 2022