Ny presentation om Centrum för civilsamhällesforskning

Centrum för civilsamhällesforskning inrättades vid Marie Cederschiöld högskola 2019. Ambitionen var att samla den flervetenskapliga kompetens kring det civila samhället som funnits vid högskolan sedan tidigt 1990-tal. Ett annat viktigt skäl var skapa en mötesplats för samtal kring kunskap om det svenska civilsamhället.

Idag är centrumets målsättning att öka förståelsen för civilsamhällets engagemang och organisering – dess förutsättningar, former och avtryck – och genom det bistå det omgivande samhället.

– Trots att forskarna har olika vetenskapliga bakgrunder och forskningsintressen, så har de återkommande och mer ingående studerat några särskilda aspekter av det civila samhället under de senaste tjugofem åren. Sådana aspekter rör det civila samhället med avseende på välfärdsinsatser, medborgerligt engagemang, tillit, samt organisering och ledning, säger Magnus Karlsson, enhetschef för Centrum för civilsamhällesforskning.

Mycket av den forskning som bedrivs vid centrumet görs i nära dialog med det civila samhällets organisationer. En del av forskningen finansieras genom långsiktiga samarbetsavtal med några av civilsamhällets mer framträdande organisationer.

Läs mer om Centrum för civilsamhällesforskning och den forskning som pågår i den nyutgivna presentationen. Presentationen finns tillgänglig både digitalt och i papper. Den digitala versionen av presentationen kan laddas ner här , 8 MB..

Läs mer om Centrum för civilsamhällesforskning här.

För mer information, kontakta Magnus Karlsson.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 januari 2022