Sara Vilgeus Loy

The Department of Civil Society and Religion

Title: Doktoral Student

Phone: +46-708 145 777

Mail: sara.vilgeus-loy@mchs.se

Address: Box 111 89, 100 61 Stockholm

Arbetsområde och bakgrund

Saras avhandlingsprojekt belyser barns möjligheter till delaktighet inom idrott.

Examen:
Socionom från Stockholms Universitet
Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm

Page information

Last updated:
25 August 2022