Martin Börjeson

The Department of Social Sciences

Title: Docent, Program Director

Phone: +46-766 36 50 41

Mail: martin.borjeson@mchs.se

Address: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Visiting address: Folkungagatan 127

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Publikationer

Martin Börjeson, Magnus Tideman (2024). Leder individuella stöd till delaktighet?: En kunskapskartläggning
[Fulltext]
Martin Börjeson, Maria Eriksson (2023). En modell för införandet av en akademisk socialtjänst i Stockholms stad: Slutrapport
[Fulltext]
Martin Börjeson (2023). Förord
Martin Börjeson (2022). Finns det anledning att bry oss om förslaget till en ny socialtjänstlag?
Isabel Asplund, Maria Eriksson, Anna Friberg, Frida Malm, Liselotte Tronders, Martin Börjeson (2022). Samverkan inom socialtjänsten kring våld i nära relationer: Erfarenheter, utmaningar och möjligheter
Tapio Salonen, Martin Börjeson, Alexandru Panican (2022). Utmaningarna kräver en reformering av socialtjänsten
Martin Börjeson (2022). Vad ska vi med socialtjänsten till?
Martin Börjeson (2021). Drömmen om den moderna socialtjänsten: En biografi över Bengt Hedlén
Martin Börjeson (2021). Framtidens socialtjänst: ett icke önskvärt remissvar
Martin Börjeson (2020). Det sociala arbetets uppgift: Att försvara krisens rätt att existera
Martin Börjeson (2020). Ett icke önskvärt remissvar
Martin Börjeson (2020). Förord
Martin Börjeson, Alexandru Panican (2020). Utredningen om socialtjänsten missar flera frågor
Martin Börjeson (2018). Är norska socionomer mer osjälvständiga?: Anmälan av Hansen & Solem "Sosialt arbeid. En situert praksis".
[Fulltext]
Martin Börjeson (2017). Hur bör sociala insatser tillhandahållas?: En studie av Linköpings kommuns arbete med servicetjänster inom socialtjänsten
Annette Sverker, Gunnel Östlund, Martin Börjeson, Margareta Hägerström, Catharina Gåfvels (2017). The Importance of Social Work in Healthcare for Individuals with Rheumatoid Arthritis
[Fulltext]
Martin Börjeson (2016). En norsk grundbok om "det sociala" i socialt arbete
[Fulltext]
Kerstin Johansson, Martin Börjeson (2016). Motsträviga möten i praktikforskning: Erfarenheter från forskningsprojekt om ungdomar och arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Peter Nilsson, Martin Börjeson (2016). Omotiverade skillnader i socialtjänsten: En förstudie
[Fulltext]
Martin Börjeson (2016). Socialpolitik är en färskvara
Kerstin Arnesson, Martin Börjeson, Verner Denvall, Kerstin Johansson, Mikael Skillmark, Magnus Wallinder (2016). Socialtjänstens kris kräver lösningar
[Fulltext]
Anders Bergmark, Martin Börjeson, Britt Jonsson, Cecilia Modig, Lars Oscarsson, Kerstin Vinterhed (2015). Att förstå socialt arbete: om Bengt Börjeson som forskare, praktiker och debattör
[Fulltext]
Martin Börjeson, Kerstin Johansson (2015). Examples from the social service sector of cooperation
Martin Börjeson (2015). Föreningen för forskning i socialt arbete, FORSA, 1984-2014: vad som åstadkommits under de första 30 åren och om vilka uppgifter vi idag står inför
Bengt Börjeson, Martin Börjeson (2015). Förstå socialt arbete
Martin Börjeson, Marie Nordfeldt, Lars-Erik Olsson (2015). Hemlöshet
Heiki Erkers, Martin Börjeson (2015). Stort behov av satsning på social forskning
[Fulltext]
Simon Härnbro, Martin Börjeson (2015). Utveckling av servicetjänster i Linköpings kommun: en redogörelse för, och diskussion kring, utvärderingens uppläggning
Martin Börjeson, Simon Härnbro (2015). Vad betyder servicetjänster för brukarna och för det sociala arbetet?
Martin Börjeson (2015). Vad lärde vi oss av Krukisverksamheten?
Martin Börjeson (2014). En evidensbaserad politisk organisation?
Martin Börjeson, Kerstin Johansson (2014). In search for a model for knowledge production and practice research in Swedish social work
Martin Börjeson (2014). Om forskningens betydelse för det sociala arbetet: nu och då
Martin Börjeson, Kerstin Johansson (2014). Practice Research and Knowledge Production in Swedish Social Work
Simon Härnbro, Martin Börjeson (2014). Utveckling av servicetjänster i Linköpings kommun: Beskrivning av verksamheter
Simon Härnbro, Martin Börjeson (2014). Utveckling av servicetjänster i Linköpings kommun: En bakgrundsbeskrivning
Martin Börjeson, Simon Härnbro (2014). Welfare services without a needs assessment
Martin Börjeson, Magnus Karlsson (2013). Brukarmakt: i teori och praktik
Martin Börjeson, Magnus Karlsson (2013). Inte bara inflytande
Martin Börjeson (2013). ”Nästa steg i utvecklingen av det sociala arbetets profession måste innebära att man tar socialarbetaren som kunskapssökare i anspråk”: en kommenterad bibliografi över Bengt Börjeson åren 1958 – 2012
[Fulltext]
Martin Börjeson (2013). Social work and social services in late modernity: The case of Sweden
Martin Börjeson (2012). Utvecklingsarbetet i socialtjänsten gravt eftersatt
[Fulltext]
Martin Börjeson, Åsa Bringlöv, Jouko Lindgren (2012). When research and development comes together: experiences from working with the frequent service user model
Magnus Karlsson, Martin Börjeson (2011). Brukarmakt: i teori och praktik
Martin Börjeson, Katarina Piuva, Cecilia Lobos (2011). Diskussion
Martin Börjeson, Anders Dahlin, Veronica Ekström, Klas Rydenstam (2011). Folkhögskoledeltagarundersökning 2010: Folkbildning för alla?
[Fulltext]
Katarina Piuva, Martin Börjeson, Cecilia Lobos (2011). Introduktion om utvärdering och om evidensbaserat socialt arbete
Martin Börjeson, Elisabeth Gunnars (2011). Med kurs mot ett aktivt liv?
Katarina Piuva, Martin Börjeson, Cecilia Lobos (2011). Utvärdering i praktiken: om att värdera socialt arbete för människor med psykiska funktionshinder
Martin Börjeson, Johan von Essen, Johan R Norberg (2009). Föreningsidrotten ur ett civilsamhällesperspektiv: idrott i spänningsfältet mellan stat, marknad och familj
[Fulltext]
Martin Börjeson, Johan von Essen (2007). Det sociala ledarskapet
[Fulltext]
Bengt Börjeson, Martin Börjeson, Lars Svedberg (2006). Att utveckla kunskapen i socialt arbete genom att återigen sätta praktiken i centrum
Martin Börjeson, Jan-Håkan Hansson (2006). Om behoven att bygga på andras kunskap
[Fulltext]
Martin Börjeson (2005). Med kunskap som grund?: om relationen mellan kunskap och praktik i fyra kommuners social arbete med hemlöshetsfrågor
[Fulltext]
array
Martin Börjeson (2005). "Vi vet inte vilka metoder vi ska använda"
Martin Börjeson (2004). "Vi vet inte vilka metoder vi ska använda": om relationen mellan kunskap och praktik i Stockholms kommuns sociala arbete med hemlöshetsfrågor 1965-2000
[Fulltext]
Martin Börjeson (1995). Från arbetsmarknadspolitik till ungdomspolitik: perspektiv på de samhälleliga åtgärderna mot ungdomsarbetslösheten

Page information

Last updated:
11 June 2024