Maria Ingemarson

The Institute for Commissioned Education

Title: PhD, Director of Studies

Phone: +46-76 636 50 12

Mail: maria.ingemarson@mchs.se

Address: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Visiting address: Folkungagatan 127

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Publications

Maria Ingemarson, Filip Wollter (2023). Att arbeta med skolsociala team: Utvärdering av innehåll och arbetssätt i Stockholm stad
[Fulltext]
Inger Ekbom, Maria Ingemarson, Susanne Björk (2021). Trappan-modellen: Praktik och framtida studier
Maria Ingemarson, Ingvar Rosendahl, Maria Bodin, Andreas Birgegård (2020). Teacher’s use of praise, clarity of school rules and classroom climate: comparing classroom compositions in terms of disruptive students
Maria Ingemarson (2018). PS - A school-wide prevention programme: Effects, core components and implementation
Maria C. Bodin, Sandra H. South, Maria Ingemarson (2016). A Quasi-Randomized Trial of a School-Wide Universal Prevention Program: Results and Lessons Learned
Maria Ingemarson, Maria Bodin, Birgitta Rubenson, Karin Guldbrandsson (2016). The implementation of a behavioural support programme Teachers' perceptions of the programme and themselves as providers
Maria Ingemarson, Birgitta Rubenson, Maria Bodin, Karin Guldbrandsson (2014). Implementation of a school-wide prevention programme-teachers' and headmasters' perceptions of organizational capacity.
Maria Ingemarson, Jessica Sjögren, Katarina Piuva (2011). Om att utvärdera funktioner eller relationer: Två studier av insatsen boendestöd
Maria Ingemarson, Johan Holmdahl (2010). I lugn och oro: en brukarstudie över Erstabacken, ett medicinskt boende för svårt sjuka hemlösa
[Fulltext]
Emilia Forssell, Maria Ingemarson (2008). Integrationsarbete i civilsamhället: unga och äldre i blickfånget
[Fulltext]
Maria Ingemarson, Åke Bergmark, Tommy Lundström (2006). Att planera för boendestöd: Om planer, trepartssamtal och klientmedverkan i socialpsykiatrin
[Fulltext]

Page information

Last updated:
11 June 2024