Lars Oscarsson

The Department of Social Sciences

Title: Senior Professor

Phone: +46-76 893 10 54

Mail: lars.oscarsson@mchs.se

Address: Marie Cederschiöld högskola, Box 441, 128 06 Sköndal
Visiting address: Herbert Widmans väg 12

Work area

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Lars Oscarsson, Magnus Jegermalm (2022). Medborgarnas informella insatser
Filip Wollter, Ola Segnestam Larsson, Patrik Karlsson, Lars Oscarsson (2021). Nationella imperativa och lokala praktiker: om kunskapsformers och ramfaktorers betydelse för insatser inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg
Filip Wollter, Ola Segnestam Larsson, Lars Oscarsson (2021). Sustaining a plurality of imperatives: an institutional analysis of knowledge perspectives in Swedish social service policies
[Fulltext]
Filip Wollter, Lars Oscarsson (2019). Treatment planning in public social casework: a street-level response to policy pluralism
Filip Wollter, Lars Oscarsson (2018). Utvärdering av sociala insatsgrupper i Stockholms län: Botkyrka, Stockholm och Södertälje
[Fulltext]
Anders Kassman, Filip Wollter, Lars Oscarsson (2016). Early Individual Prevention of Chronic Offenders: The Use of Criminological Theories in the Governance of Swedish Police and Social Services
Anders Bergmark, Martin Börjeson, Britt Jonsson, Cecilia Modig, Lars Oscarsson, Kerstin Vinterhed (2015). Att förstå socialt arbete: om Bengt Börjeson som forskare, praktiker och debattör
[Fulltext]
Lars Oscarsson (2015). Lars Svedber och samhällsutvecklingen: tankar om speglingar och motstånd via några centrala begrepp inom socialt arbete - och hos Lars Svedberg
Lars Oscarsson, Ingri-Hanne Bränne Bennwik (2015). SMARTs kontraktsmetod: Vetenskapligt stöd och evidensbaserad praktik
[Fulltext]
Anders Kassman, Lars Oscarsson, Filip Wollter (2014). Early prevention of chronic offenders: Using criminology in governance of swedish police and social services
Filip Wollter, Anders Kassman, Lars Oscarsson (2013). Utvärdering av sociala insatsgrupper: individinriktad samverkan kring unga i riskzonen
[Fulltext]
Lars Oscarsson (2012). Att arbeta evidensbaserat
Lars Oscarsson (2011). Missbruksvården och samhället
[Fulltext]
Lars Oscarsson (2011). Utvärdering och evidensbasering
Jürgen Degner, Anna Henriksen, Lars Oscarsson (2010). Investing in a Formal Relationship: Support Persons’ View of Treatment Involvement Regarding Young Persons in Residential Care
Lars Oscarsson (2009). Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten: en introduktion för praktiker, chefer, politiker och studenter
Lars Oscarsson (2009). Kunskapsproduktion för en evidensbaserad praktik
Anders Bergmark, Lars Oscarsson (2009). Om legitimitet och etik inom missbruksvården
Lars Oscarsson (2008). Interventionsforskning
Anna Henriksen, Jürgen Degner, Lars Oscarsson (2008). Youths in coercive residential care: attitudes towards key staff members’ personal involvement, from a therapeutic alliance perspective
Lars Oscarsson (2006). Att utveckla, sammanställa och tillämpa kunskaper i socialt arbete
Lars Oscarsson (2006). Evidensbaserad praktik: originalet och dess uttolkare
Lars Oscarsson (2006). Evidenskravet och socialt arbete
Lars Oscarsson (2006). Inhold, kontekst og det personlige valg ved behandling af misbrug

Page information

Last updated:
3 January 2022