Åsa Landberg

The Department of Social Sciences

Title: Doctoral student

Phone: +46-70 105 32 31

Mail: asa.landberg@mchs.se

Address: Marie Cederschiöld högskola, Box 441, 128 06 Sköndal
Visiting address: Herbert Widmans väg 12

Work area

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Carl Göran Svedin, Åsa Landberg, Linda Jonsson (2023). Mer utsatta än andra – om våld och övergrepp mot barn med funktionsnedsättningar: En fördjupning från studien "Unga, sex och internet efter #metoo"
Åsa Landberg, Anna Kaldal, Maria Eriksson (2023). Paths of disclosure: The process of sharing experiences of child sexual abuse
Maria Zetterqvist, Åsa Landberg, Linda Jonsson, Carl Göran Svedin (2023). The psychosocial consequences of covid-19 in adolescents with nonsuicidal self-injury
Carolina Jernbro, Åsa Landberg, Johanna Thulin (2023). Våld mot barn 2022: En nationell kartläggning
Åsa Landberg, Carl Göran Svedin, Linda Jonsson (2022). Det gäller en av fyra: Fakta om barn, sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2020–2021
[Fulltext]
Hedvig Andersson, Erik Aspeqvist, Örjan Dahlström, Carl Göran Svedin, Linda S. Jonsson, Åsa Landberg, Maria Zetterqvist (2022). Emotional Dysregulation and Trauma Symptoms Mediate the Relationship Between Childhood Abuse and Nonsuicidal Self-Injury in Adolescents
Dennis Bengtsson, Åsa Landberg, Carolina Jernbro (2022). Increased risk of child maltreatment and mental health problems among adolescents with restrictions regarding choice of future partner: Results from a Swedish school-based survey
Åsa Landberg, Carl Göran Svedin, Linda Sofia Jonsson (2022). Patterns of disclosure and perceived societal responses after child sexual abuse
Maria Zetterqvist, Linda Jonsson, Åsa Landberg, Carl Göran Svedin (2021). A potential increase in adolescent nonsuicidal self-injury during covid-19: A comparison of data from three different time points during 2011 - 2021.
Åsa Landberg, Anna Kaldal, Maria Eriksson (2021). Barnets väg genom barnahus: en barnahuslogg
[Fulltext]
Carl Göran Svedin, Åsa Landberg, Linda Jonsson (2021). Unga, sex och internet efter #metoo: Om ungdomars sexualitet och utsatthet för sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2020/2021
Åsa Landberg (2021). Ungas erfarenheter av stöd och bemötande efter sexuella övergrepp i barndomen
Åsa Landberg (2020). Barnets väg genom Barnahus
Åsa Landberg, Anna Kaldal, Maria Eriksson (2020). Delaktighet genom kunskap, kontroll och gemenskap: Barnets väg genom Barnahus
Carolina Jernbro, Åsa Landberg (2020). Multiutsatta barn: om barn som utsatts för flera typer av barnmisshandel
Bengt Söderström, Åsa Landberg (2019). Stöd och behandling för barn som utsatts för våld och sexuella övergrepp: Projektrapport och förslag till en modell
[Fulltext]
Carolina Jernbro, Martina Svensson, Åsa Landberg, Staffan Janson (2018). Den bästa och svåraste uppgiften i världen: barnuppfostran och konflikthantering bland föräldrar i Sverige 2017
[Fulltext]
Carolina Jernbro, Åsa Landberg (2018). Det är mitt liv!: om sambandet mellan barnmisshandel och att inte få välja sin framtida partner
Anna Kaldal, Åsa Landberg, Maria Eriksson, Carl Göran Svedin (2017). Children's Right to Information in Barnahus
Åsa Landberg, Linda Jonsson (2017). En del av verkligheten: om barn, sexuella övergrepp och nätet
Åsa Landberg, Carolina Jernbro, Staffan Janson (2017). Våld löser inget!: sammanfattning av en nationell kartläggning om våld mot barn
Åsa Landberg, Carl Göran Svedin (2013). Inuti ett barnahus: en kvalitetsgranskning av 23 svenska verksamheter
[Fulltext]

Page information

Last updated:
3 January 2022