Eventdatum: 2024-02-08

Erbjuda hjälp utan att kräva förändring - öppen föreläsning

När vi arbetar med barn och deras familjer måste vi förhålla oss till att inte alla vill ha vår hjälp eller tycker att den hjälp vi har att erbjuda är relevant för dem. För dessa klienter är terapeutisk förändring sällan linjär och ibland inte ens attraktiv.

En fristående arbetsgrupp i Köpenhamn, Foliko, träffar familjer som redan har blivit erbjudna hjälp, ibland under många år, och därför är högst motvilliga inför tanken att de behöver ytterligare hjälp. Motvilligheten tar sig uttryck i misstänksamhet, ilska och ovilja att delta. Detta förhållningssätt gör i sig själv problemen värre.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 januari 2024