MOD - Människovärde och Delaktighet

MOD – ett forskningsprogram om funktionshinder

Forskningsprogrammet Människovärde och Delaktighet (MOD) bidrar med kunskaper som ökar social inkludering och delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Programmet har särskilt fokus på personer med rörelsehinder.

Programmets syfte är att medverka till att vetenskaplig evidens för praxis och politik inom funktionshindersområdet stärks.

Det som undersöks ska vara relevant och tillgängligt för de som berörs av resultaten. Projekten har därför ett tvärvetenskapligt perspektiv och inkluderar personer med funktionsnedsättning i processen.

Det femåriga forskningsprogrammet bedrivs vid Institutionen för Socialvetenskap vid Marie Cederschiöld högskola. Programmet finansieras av Bidragsstiftelsen DHR och Marie Cederschiöld högskola.

Vill du veta mer om forskningsprogrammet MOD?