Internationella funktionshinderdagen

Varje år ordnar MOD-programmet ett seminarium med fokus på nationell och internationell forskning inom funktionshinderområdet samt samhälls- och funktionshinderspolitiska frågor.

Seminariet ordnas i samband med internationella funktionshindersdagen och är öppet för alla.

Under MOD-programmets sista år kommer en konferens med temat Aktuell svensk funktionshinderforskning att arrangeras.

 

Personligt stöd, delaktighet och rättigheter - när man har omfattande funktionsnedsättning

Tid: Fredagen den 1 december kl. 13.15-15.30

Plats: Föreningen JAG, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm eller digitalt via Teams

  • Professor Magnus Tideman, ansvarig för MOD-programmet, och Magnus Andén, ordförande i Riksföreningen JAG, inleder
  • Professorn och systern Fanny Ambjörnsson berättar om att vara anhörig till någon med omfattande funktionsnedsättning och om att ge röst åt de som har svårt att själva berätta sin historia
  • Magnus Andén presenterar behovet av forskning
  • Jenny Aspling, doktorand vid Marie Cederschiöld högskola, presenterar arbetet med Active support - ett arbetssätt för ökad meningsfullhet och delaktighet
  • Panelsamtal med Fanny Ambjörnsson, Tim Sundberg från JAG, Jenny Aspling och Magnus Tideman

Anmäl dig senast 28/11 till seminariet genom att klicka här.

2 december 2022

  • Professor Magnus Tideman, ansvarig för MOD-programmet, berättade om aktuell forskning inom funktionshinderområdet i stort.
  • Pågående projekt vid MOD-programmet presenterades.
  • Christine Bylund, postdoktor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå Universitet, presenterade sin doktorsavhandling Anakrona livsvillkor. En studie om funktionalitet, möjligheter och begär i den föränderliga svenska välfärdsstaten.

Har du frågor om kommande seminarium? Kontakta Magnus Tideman.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 november 2023