LSS – fördjupning, rättsutvecklingen efter 2018

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade


Kursen vänder sig till personer som är verksamhetsansvariga inom såväl kommunal som privat verksamhet. Kursdeltagarna behöver ha grundläggande kunskaper i LSS då utbildningen inte tar upp lagrummets grundbegrepp. Kursen har som huvudmål att kursdeltagarna ska få en fördjupad kunskap om rättsutvecklingen efter 2018 och fram till där vi är i dag. LSS, i fråga om rätten till personlig assistans, de grundläggande behoven, egenvård och föräldraansvar står inför genomgripande förändringar och det är i brist på rättsavgöranden oklart vad dessa förändringar kan få för betydelse på det praktiska planet, både i fråga för anordnare och utförare av LSS-insatser, men även i fråga om hur lagändringen påverkar rätten till personlig assistans och assistansersättning.

Kursen omfattar två kursdagar. Kursdag 1 går igenom de förändringar som skett i lagstiftningen sedan 2018 och framåt vilket inkluderar en genomgång av SOU 2021:37 – Stärkt rätt till personlig assistans – och utvalda remissvar på SOU. Kursdag 1 går även igenom regler för egenvård.

Kursdag 2 behandlar lagändringarnas förarbete i proposition 2021/22:214, 2021/22:244 och Lagrådets uttalande innan lagändringarna trädde i kraft med huvudfokus på den mer omfattande ändringen per den 1 januari 2023. Kursdag 2 innehåller gruppdiskussioner där deltagarna indelas i grupper för att diskutera vad man bedömer lagändringarna kommer att innebära i förhållande till de rättsfall som i dag utgör praxis.

Grupperna består av max sex personer och de rättsfall som diskuteras skall ha ett referat sammanställt för att förkorta lästiden och därmed öka tiden för samtal i gruppen. Under andra delen av kursdag 2 håller kursledaren en diskussion utifrån rättsfallen och om vad som kan komma att gälla utifrån de aktuella lagändringarna och vilka nya avgöranden som måste utarbetas för att anordnare, utförare och enskilda ska få grepp om vilka förutsättningarna är utifrån den nya lagregleringen.

Kursmaterial utgörs av power points, SOU 2021:37, proposition 2021/22:214 och prop. 2021/22244:244. Materialet kommer att läggas upp digitalt på högskolans lärplattform ItsLearning. För- och eftermiddagskaffe med tilltugg ingår i kursavgiften.

Målgrupp/Förkunskapsnivå
Kursen vänder sig till personer som är verksamhetsansvariga inom såväl kommunal som privat verksamhet. Kursdeltagarna behöver ha grundläggande kunskaper i LSS då utbildningen inte tar upp lagrummets grundbegrepp.

Plats
Kursen hålls i högskolans lokaler, Campus Ersta på Södermalm i Stockholm.

Kursträffar
Kursen omfattar två kursdagar mellan kl 09.00-16.30.
2 och 3 maj 2024

Kursledare
Kursansvarig och kursledare: Advokat Therese Ström
Kursledare: Advokat Natali Agirman

Kostnad
3 640 kr (exkl. moms).

Anmälan
Anmälan sker genom att fylla i vår webb-anmälan som du kommer till här

Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först till kvarn”.

Anmälan är bindande.

Högskolan förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Bekräftelse skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 0
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: -
Utbildningsstart: 2 och 3 maj 2024
Ort: Campus Ersta, Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågår nu
Sista ansökningsdag: 5 april 2024 Platser kvar!

Högskoleutbildning i LSS,
7,5 högskolepoäng


Under höstterminen 2024 anordnar vi en högskolekurs om LSS, lagens intentioner, praktiska tillämpning samt kunskap om funktionsnedsattas rättigheter.

Läs mer här

INFORMATION OM KURSINNEHÅLL

Kursansvarig
Therese Ström
08-400 257 91
therese.strom@advokatstrom.com

Studierektor
Ulf Hammare
08-555 051 09
ulf.hammare@mchs.se

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 april 2024