En utbildning för att bemöta barn och unga i sorg och att leda stödgrupper

En ny grupp deltagare har samlats för sin första utbildningsdag på ”Stöd för barn och unga i sorg”. Det är en mix av socionomer, psykologer, pedagoger, terapeuter, diakoner och präster som nu tar del av nya kunskaper för sitt arbete i att möta barn och ungdomar med sorg.

Lotta Polfeldt och Ulla Forinder som är kursansvariga har stor erfarenhet av att ta hand om unga i sorg. Lotta är socionom och leg psykoterapeut och har länge arbetat med stödgrupper för barn och unga i sorg, individuellt stöd och familjestöd under många år. Ulla är socionom, professor i socialt arbete och leg psykoterapeut och har arbetat som handledare och utvecklare för gruppstöd åt barn och ungdomar i sårbara livssituationer.

Lotta och Ulla har arbetat tillsammans med utbildningen under många år och ser en utveckling i samhället. Det har tidigare funnits en inställning att sorg är en naturlig del av livet som samhället inte ska ha ansvar för, man ville helst inte se att barn var ledsna och behövde hjälp. För drygt 10 år sedan fick barn vars föräldrar dör plötsligt och/eller lider av allvarlig sjukdom stöd i hälso-sjukvårdslagen för rättigheten till information och stöd. Redan tidigare hade de funnits möjlighet att inom socialtjänsten stödja denna grupp barn men det hade inte förekommit i någon större utsträckning. Socialstyrelsen har uttryckt en önskan om att utveckla stöd till barn som anhöriga. En stödgrupp kan innebära det stöd som barn och unga behöver.

Men som tur är har många, vars arbete är att se till våra barn och unga, känt att de varit i behov av större kunskap gällande att stödja barn och unga i sorg och utbildningen är sedan länge eftertraktad i många sammanhang. Till hösten håller Lotta och Ulla i utbildningen om ”Stöd för barn och unga i sorg” för 15e gången.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 februari 2024