Elevhälsan har träffat Irma och Anders och pratat om

Handledarutbildning med inriktning mot förskola och skola

För att en handledande insats ska vara kompetensutvecklande, stödjande, förebyggande och hälsofrämjande och leda till förändring behöver varje handledare insikt, kunskap, förståelse och konkreta verktyg. I utbildningen får du möjlighet att utifrån olika teman och fenomen skapa din egen repertoar av tillvägagångssätt så du kan leda de handledda till ett framgångsrikt bemästrande av sin yrkesvardag. En utbildning för dig som vill utveckla dina kunskaper kring professionell individ och grupphandledning.

Läs mer om vad Irma och Anders berättar >>

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 mars 2023