The Power Threat Meaning Framework

The Power Threat Meaning Framework (PTMF) är ett nytt perspektiv på varför människor upplever en rad former av lidande, förvirring, rädsla, förtvivlan och oroligt eller besvärande beteende. Det är ett alternativ till de mer traditionella modellerna av psykiatrisk diagnostik.

PTMF sammanfattar och integrerar evidens för vilken roll olika typer av makt spelar i människors liv; de typer av hot som maktmissbruk utgör samt de sätt vi människor har lärt oss att reagera på hot. I traditionell mental hälsa kallas dessa reaktioner på hot ofta för symptom.

PTMF belyser hur vi förstår dessa svåra upplevelser, och hur budskap från samhället i stort kan öka våra känslor av skam, självbeskyllning, isolering, rädsla och skuld.

De viktigaste aspekterna av PTMF sammanfattas i dessa frågor, som kan gälla individer, familjer eller sociala grupper:

  • "Vad har hänt dig"
  • "Hur påverkade det dig"
  • "Vad fick det för mening och innebörd"
  • "Vad behövde du göra för att överleva"

Dessutom hjälper de två frågorna nedan oss att fundera över vilka färdigheter och resurser människor kan ha, och hur vi kan sammanfoga dessa idéer och svar till en personlig berättelse och ett narrativ:

  • "Vilka är dina styrkor"
  • "Vad är din historia"

Föreläsningen sker på engelska.

Bakgrund
Dr Lucy Johnstone är klinisk psykolog, utbildare, föreläsare, författare och mångårig kritiker av biomedicinsk modellpsykiatri. Hon har arbetat inom psykisk hälsa för vuxna i många år, omväxlat med akademiska tjänster. Hon är tidigare programchef för Bristol Clinical Psychology Doctorate, en högt ansedd utbildning som baserades på en kritisk, politiskt medveten och serviceinformerad filosofi och med betoning på personlig utveckling.

Lucy är författare till flertalet böcker (bl.a. Users and Abusers of Psychiatry, 2nd edition 2000), artiklar och kapitel om ämnen som psykiatrisk diagnos, fallformulering, psykologiska effekterna av ECT och traumats roll vid sammanbrott. Hon är del av en grupp med ledande brittiska kliniska psykologer och experter på mental hälsa vars syfte är att utveckla ett evidensbaserat och konceptuellt sammanhängande alternativ till det nuvarande diagnostiksystemet.

Kostnad: 750 kr (inkl moms)
När: Torsdag den 19 september, kl 09.00 - 16.00
Var: Ersta Konferens, Bringsalen, Erstagatan 1 K, Stockholm (Södermalm)

Kaffe serveras för- och eftermiddag samt lunchwrap

Föreläsningen sker på engelska

Om du vill anmäla flera personer på samma gång från din arbetsplats går det även bra att maila oss namnen på de som ska delta - uppdrag@mchs.se

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Öppen föreläsning
Antal HP: 0
Ämnesområde: Psykoterapi
Studietakt: 0
Utbildningsstart: 19 september 2024
Ort: Stockholm
Språk: Engelska

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 april 2024