Forskningsprojekt inom palliativ vård får nya anslag från Vetenskapsrådet

Två forskare inom palliativ vård vid Ersta Sköndal Bräcke högskola har vardera fått 2,4 miljoner till forskning inom palliativ vård. Ett av projektet handlar om ett stödprogram för barnfamiljer med svår sjukdom, det andra om ökad förberedelse för närstående till patienter med obotlig sjukdom.

När någon i en barnfamilj drabbas av svår sjukdom berör det hela familjen. Trots det finns ytterst lite forskning som utvärderar stöd för alla familjemedlemmar. I ett pågående projekt studerar forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola hur ett familjebaserat psykosocialt stödprogram, The Family Talk Intervention, kan stödja barnfamiljer när någon i familjen är svårt sjuk. Nu får projektet än en gång ytterligare anslag som gör att den forskning som pågår kan implementeras i klinisk praktik och utvärderas både inom specialiserad palliativ hemsjukvård och inom cancervård när en förälder är sjuk samt inom barnsjukvården när ett barn är svårt sjukt. Läs mer om projektet här.

För mer information, kontakta Malin Lövgren.

För projektet om ökad förberedelse för närstående till patienter med obotlig sjukdom handlar det om att utvärdera en en intervention med webbaserat stöd för den närstående. När allt fler patienter med obotlig sjukdom vårdas i hemmet behöver närstående ta ett allt större ansvar, men det kan vara lätt att känna sig otillräcklig. Det nya anslaget gör att fler forskare kan knytas till projektet och därmed utveckla forskningsmetoderna vidare utifrån den pilotstudie som för närvarande pågår. I nästa steg ska forskningsdesignen stärkas och en randomiserad och kontrollerad design planeras att användas. Det innebär att interventionen kan testas genom att närstående slumpmässigt får ta del av den och via olika skattningar och intervjuer jämförs med de som inte erbjuds interventionen utan får stöd enligt vårdenheternas rutiner. Läs mer om projektet här.

För mer information , kontakta Anette Alvariza.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 december 2021