Nyutgåva; Det svenska civilsamhället – en introduktion

År 2010 gavs Det svenska civilsamhället – en introduktion ut för första gången, på uppdrag av Forum – idéburna organisationer med social inriktning. Man önskade en kortare antologi som översiktligt beskrev det svenska samhället från olika perspektiv och som kunde fungera som en introduktion för nyfikna läsare.

I november 2021 gavs boken ut på nytt, efter att ha blivit väldigt populär och varit slutsåld ett bra tag. Författarna – forskare vid Centrum för civilsamhällesforskning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, och till nya upplagan också från Handelshögskolan i Stockholm – gavs möjlighet att uppdatera texterna, samt komplettera boken med ett helt nytt kapitel. Johan von Essen, professor vid Centrum för civilsamhällesforskning, är redaktör för boken som ger läsarna möjligheten att följa hur det medborgerliga engagemanget och civilsamhällets organisationer har förändrats, men också hur civilsamhället förhåller sig till det övriga samhället och hur de förhoppningar och farhågor som är förknippade med civilsamhället har förändrats.

Den här gången kom uppdraget från Ideell Arena, ett nätverk för drygt 100 idéburna organisationer som arbetar med utveckling av civilsamhällets styrning och ledning, och boken publiceras i samarbete med förlaget Idealistas.

Boken kan beställas i tryckt format. Du kan också ladda ner den som pdf hos Ideell Arena.

För mer information, kontakta Johan von Essen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 december 2021