Enhetens publikationer

Här finner du publicerade rapporter, artiklar, böcker med mera från forskare vid Centrum för civilsamhällesforskning.

Publikationerna visas med de senaste publikationerna överst till år 2019.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Roseanne Mirabella, Ola Segnestam Larsson, Johan Hvenmark (2022). Civil Society Education: Western Perspectives
[Fulltext]
Anders Kassman, Johan Vamstad (2022). Historiska förändringar av ungdomars engagemang i civil­samhället : en demokratifråga?: [Historical changes in youth participation in civil society organisations : a matter of democracy?]
[Fulltext]
Ebba Henrekson, Truls Neubeck (2022). Idéburen välfärd i Sverige: En systematisk litteraturstudie
Johan Vamstad (2022). Skolpolitik på lokal nivå: ett komplext och motsägelsefullt politikområde
Filip Wollter, Johan Vamstad (2022). Socialtjänst på lokal nivå: oförutsägbarhet, komplexitet och byråkrati
Linnea Lundgren (2021). A Risk or a Resource?: A Study of the Swedish State’s Shifting Perception and Handling of Minority Religious Communities between 1952-2019
[Fulltext]
Hannes Rolf (2021). A Union for Tenants: Tenant militancy in Gothenburg as a historical example
[Fulltext]
Johan von Essen (2021). Argument för hur två så pass olika filosofer som Wittgenstein och Arendt kan vara en utgångspunkt för hur livsåskådningsforskningen kan ge ett bidrag till studier om civilsamhället
Anders Kassman, Johan Hvenmark, Åsa Kneck (2021). Barn- och ungdomsfotboll under Coronapandemin: de svenska erfarenheterna visar att folkhälsa är mer än smittskydd
Anna Mankell (2021). Collective Patient Participation: Patient Voice and Civil Society Organizations in Healthcare
[Fulltext]
Magnus Karlsson (2021). Covid-19 och det civila samhället: En berättelse om människors initiativ
[Fulltext]
Deborah Finkel, Pia H. Bülow, Monika Wilińska, Magnus Jegermalm, Cristina Joy Torgé, Marie Ernsth Bravell, Per Bülow (2021). Does the length of institutionalization matter? Longitudinal follow-up of persons with severe mental illness 65 year and older: shorter-stay versus longer-stay
Anders Kassman, Åsa Kneck (2021). Doing it together. The dynamics of volunteer work in football clubs for children, the Swedish case
Anna Ardin (2021). En karta över det demokratiska utrymmet
Erik Sjöstrand, Lars Svedberg (2021). Ett engagerande mikrokosmos: folkhögskoledeltagarna och deras samhällsengagemang
[Fulltext]
Magnus Karlsson (2021). Fattigdom, rättigheter och insatser i det civila samhället
Karlsson Hanna, Johan Vamstad (2021). Ge alla med skyddad identitet tillgång till vård
[Fulltext]
Johan Vamstad (2021). Generosity in Times of Crisis: Swedish Helping Behaviours During the COVID-19 Pandemic
[Fulltext]
Hanna Karlsson, Anna Klarare, Elisabet Mattsson, Johan Vamstad (2021). Låt berörda vara del i forskning
Elsa Karlsson, Anna Klarare, Elisabet Mattsson (2021). Låt våra hemlösa få bo på de tomma hotellen
[Fulltext]
Ola Segnestam Larsson, Charlotte Forsberg, Thomas Schneider (2021). Micro Conditions for Co-production: Values, Levels, and Satisfaction with Co-production in a Non-profit Welfare Organization
Erika Wall, Johan Vamstad (2021). När en part försvinner: informella vård och omsorgsinsatser under Coronapandemin
Magnus Karlsson (2021). Pandemin och icke-mottagarna
[Fulltext]
Dominika V. Polanska, Hannes Rolf, Scott Springfeldt (2021). Special issue introduction: Tenants organizing: precarization and resistance
[Fulltext]
Filip Wollter, Ola Segnestam Larsson, Lars Oscarsson (2021). Sustaining a plurality of imperatives: an institutional analysis of knowledge perspectives in Swedish social service policies
[Fulltext]
Ola Segnestam Larsson, Susanna Alexius (2021). The social meaning of money in non-profit organizations: A case study of formal and informal earmarking of money
Ola Segnestam Larsson, Filip Wollter (2021). Vad kännetecknar de organisationer som studeras med hjälp av begreppet hybridorganisation?
[Fulltext]
Johan von Essen, Lars Svedberg (2020). Avslutning
[Fulltext]
Thor Rutgersson, Pelle Åberg (2020). Cirkelns betydelser: En studie om deltagare i studieförbundens studiecirklar 2019
[Fulltext]
Ebba Henrekson, Fredrik, O. Andersson, Filip Wijkström, Michael R. Ford (2020). Civil Society Regimes and School Choice Reforms: Evidence from Sweden and Milwaukee
Johan Vamstad (2020). Community co-production at Japanese health and welfare cooperatives: a Swedish perspective
Linnea Lundgren, Lars Trägårdh (2020). Det religiösa civilsamhället: en resurs eller ett hot?
array
Hannes Rolf (2020). En fackförening för hemmen
[Fulltext]
Johan von Essen, Lars Svedberg (2020). Förord
[Fulltext]
Johan Vamstad (2020). Givande som medborgerligt engagemang i Sverige
[Fulltext]
Johan Vamstad (2020). Giving to be civil or civic?: A social origins analysis of charitable giving in Sweden
Mats Jutterström, Ola Segnestam Larsson (2020). Hur hanterar ideella organisationer LOU-upphandlingar?: Fallstudier inom kvinnojour, äldreomsorg och personligt ombud
[Fulltext]
Hannes Rolf (2020). Hyresgäster mellan krigen: Organisering under marknadshyrornas tid
Hannes Rolf (2020). Hyresprotester världen över
[Fulltext]
Johan von Essen (2020). Ideellt arbete i det svenska samhället
[Fulltext]
Anders Kassman (2020). Ideellt arbete och informella insatser bland människor med utländsk bakgrund
[Fulltext]
Susanne Wallman Lundåsen (2020). Ideellt arbete och politiskt deltagande
[Fulltext]
Lars Svedberg, Johan von Essen, Magnus Jegermalm (2020). Inledning
[Fulltext]
Finn Nilson, Linnea Lundgren, Carl Bonander (2020). Living arrangements and fire-related mortality amongst older people in Europe
Johan von Essen, Lars Svedberg (2020). Medborgerligt engagemang i Sverige 1992-2019
[Fulltext]
Pelle Åberg, Stefan Einarsson, Marta Reuter (2020). Organizational Identity of Think Tank(er)s: A Growing Elite Group in Swedish Civil Society
Johan Vamstad (2020). Sweden: Minor challenges and even smaller solutions
Filip Wijkström, Ebba Henrekson, Stig Linde, Marta Reuter, Erik Sjöstrand (2020). The Church of Sweden and the Quest to Bounce Back Better
[Fulltext]
Anna Mankell, Mio Fredriksson (2020). Two-front individualization: The challenges of local patient organizations
Hannes Rolf, Maryam Fanni, Carolina Pettersson (2020). Urbana rörelser mot den globala finanskapitalismen: Introduktion till avsnittets texter
[Fulltext]
Ola Segnestam Larsson (2020). Vad vet vi om resultatet av Bostad först för människor i långvarig hemlöshet i Sverige?: En systematisk litteraturöversikt av forskning, uppsatser, utredningar, utvärderingar och rapporter
[Fulltext]
Anna Mankell, Johan Hvenmark (2020). Variations on a theme: Exploring understandings of the marketisation concept in civil society research
Lars Svedberg (2020). Vilka är medborgarna som inte gör ideella insatser?
[Fulltext]
Linnea Lundgren (2019). A Diversity of Roles: The Actions Taken by Religious Communities in Sweden during the “Refugee Crisis” in 2015
Magnus Jegermalm, Jonathan Hermansen, Audun Fladmoe (2019). Beyond Voluntary Organizations and the Welfare State: Patterns of Informal Helping in the Scandinavian Countries
Lars Skov Henriksen, Kristin Strømsnes, Lars Svedberg (2019). Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal Help and Giving in Denmark, Norway and Sweden
Roseanne Mirabella, Johan Hvenmark, Ola Segnestam Larsson (2019). Civil Society Education: National Perspectives
Lars Skov Henriksen, Kristin Strømsnäs, Lars Svedberg (2019). Comparative and Theoretical Lessons from the Scandinavian Case
Rebecka Andersen, Anna O'Sullivan (2019). De som samhället inte vill se
Hannes Rolf (2019). En stark rörelse kan stoppa renovräkningarna: Recension av Polanska, Degerhammar & Richard - Renovräkt: hyresvärdars makt(spel) och hur du tar striden (2019)
[Fulltext]
Ola Segnestam Larsson, Lena Svensson (2019). Folkbildning vid sidan av folkbildningsanslaget: En kartläggning med fokus på folkbildningens samlade finansiering och verksamheter
[Fulltext]
Ola Segnestam Larsson, Susanna Alexius (2019). Having it Both Ways: Managing Contested Market Money in a Civil Society Organization
Hannes Rolf (2019). Hyresmarknadens bortglömda konfliktrepertoarer
Roseanne Mirabella, Johan Hvenmark, Ola Segnestam Larsson (2019). Journal of Nonprofit Education and Leadership: Themed Issue on Civil Society Education
Anders Kassman, Johan Vamstad (2019). Local public administration as facilitator of political youth participation: good intentions and institutional shortcomings
Ola Segnestam Larsson (2019). Perspektiv på offentlig upphandling
Charlotte Holgersson, Johan Hvenmark (2019). Reading nonprofit leadership from a gender perspective
Linnea Lundgren, Elisabeth Christiansson (2019). Rättigheter och barmhärtighet: oförenliga eller överbryggande diskurser?
Ola Segnestam Larsson (2019). Små och missgynnade eller bara förbisedda?
Johan von Essen, Morten Frederiksen, Jill Loga (2019). The Ambiguities of Volunteering
Per Selle, Kristin Strømsnäs, Lars Svedberg, Bjarne Ibsen, Lars Skov Henriksen (2019). The Scandinavian Organizational Landscape: Extensive and Different
Johan von Essen (2019). The Shifting Meanings of Popular Engagement in Swedish Society
Pelle Åberg, Stefan Einarsson, Marta Reuter (2019). Think Tanks: New Organizational Actors in a Changing Swedish Civil Society
Hans-Peter Y. Qvist, Bjarte Folkestad, Torben Fridberg, Susanne Wallman Lundåsen (2019). Trends in Volunteering in Scandinavia
Lars Skov Henriksen, Kristin Strømsnäs, Lars Svedberg (2019). Understanding Civic Engagement in the Scandinavian Context
Ola Segnestam Larsson (2019). Upphandlad: Forskarperspektiv på offentlig upphandling inom vård och omsorg
Tomas Brytting (2019). Äga, leva, dö: från föremål till egodel – en moralisk betraktelse av tingen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 januari 2022