Viktoria Wallin

The Department of Health Care Sciences

Title: PhD

Phone: +46-76 636 50 91

Mail: viktoria.wallin@mchs.se

Address: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Visiting address: Folkungagatan 127

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Louise Häger Tibell, Kristofer Årestedt, Maja Holm, Viktoria Wallin, Gunnar Steineck, Peter Hudson, Ulrika Kreicbergs, Anette Alvariza (2024). Preparedness for caregiving and preparedness for death: Associations and modifiable thereafter factors among family caregivers of patients with advanced cancer in specialized home care
Cecilia Högberg, Viktoria Wallin, Ulrika Kreicbergs, Anette Alvariza (2023). Närståendes erfarenheter av webbaserat stöd under pågående specialiserad hemsjukvård: ’Närstående.se’
Hanna Gabrielsson, Elin Hjorth, Viktoria Wallin, Lilian Pohlkamp (2023). Övergången från att vara patient med cancer till person med erfarenhet av cancer: Civilsamhällets roll i rehabilitering
Viktoria Wallin, Elisabet Mattsson, Pernilla Omerov, Anna Klarare (2022). Caring for patients with eating deficiencies in palliative care—Registered nurses' experiences: A qualitative study
Viktoria Wallin (2022). Mealtimes in palliative care contexts: Perspectives of patients, partners, and registered nurses
[Fulltext]
Viktoria Wallin, Pernilla Omerov, Elisabet Mattsson, Anna Klarare (2022). Patienters erfarenheter av mat och måltider vid kronisk livsbegränsande sjukdom: En litteraturöversikt med mixade metoder
Louise Häger Tibell, Anette Alvariza, Ulrika Kreicbergs, Viktoria Wallin, Gunnar Steineck, Maja Holm (2022). Web-based support for spouses of patients with life-threatening illness cared for in specialized home care: A feasibility study
Viktoria Wallin, Pernilla Omerov, Elisabet Mattsson, Anna Klarare (2021). Experiences of food and mealtime from the perspective of patients with chronic life-limiting disease: a mixed-method systematic review
Elin Hjorth, Hanna Gabrielsson, Lilian Pohlkamp, Viktoria Wallin (2021). Patientorganisationer som företräder riskgrupper under covid-19-pandemin: förändringar i organisation och relation till andra aktörer
Lilian Pohlkamp, Viktoria Wallin, Elin Hjorth, Hanna Gabrielsson (2021). Ömsesidiga hjälporganisationer i Sverige uppvisar resiliens under covid-19-pandemin
Viktoria Wallin (2018). Vårdutbildade i ideellt arbete: Vård på centralen – Ny organisationstyp vid flyktingkrisen 2015
[Fulltext]
Magnus Karlsson, Viktoria Wallin (2017). Vård på Centralen: Om vita rockar i det civila samhället
[Fulltext]
Viktoria Wallin (2015). Mat och måltider vid livets slut: Patienter och närståendes erfarenheter av ätsvårigheter
Viktoria Wallin, Ida Carlander (Goliath), Per-Olof Sandman, Cecilia Håkanson (2015). Meanings of eating deficiencies for people admitted to palliative home care
Viktoria Wallin, Ida Carlander (Goliath), Per-Olof Sandman, Britt-Marie Ternestedt, Cecilia Håkanson (2014). Maintaining ordinariness around food: Partners' experienceies of everyday life with a dying person

Page information

Last updated:
20 February 2023