Viktoria Wallin

The Department of Health Care Sciences

Title: PhD

Phone: +46-76 636 50 91

Mail: viktoria.wallin@mchs.se

Address: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Visiting address: Folkungagatan 127

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Cecilia Högberg, Viktoria Wallin, Ulrika Kreicbergs, Anette Alvariza (2023). Närståendes erfarenheter av webbaserat stöd under pågående specialiserad hemsjukvård: ’Närstående.se’
Hanna Gabrielsson, Elin Hjorth, Viktoria Wallin, Lilian Pohlkamp (2023). Övergången från att vara patient med cancer till person med erfarenhet av cancer: Civilsamhällets roll i rehabilitering
Viktoria Wallin, Elisabet Mattsson, Pernilla Omerov, Anna Klarare (2022). Caring for patients with eating deficiencies in palliative care—Registered nurses' experiences: A qualitative study
Viktoria Wallin (2022). Mealtimes in palliative care contexts: Perspectives of patients, partners, and registered nurses
[Fulltext]
Viktoria Wallin, Pernilla Omerov, Elisabet Mattsson, Anna Klarare (2022). Patienters erfarenheter av mat och måltider vid kronisk livsbegränsande sjukdom: En litteraturöversikt med mixade metoder
Louise Häger Tibell, Anette Alvariza, Ulrika Kreicbergs, Viktoria Wallin, Gunnar Steineck, Maja Holm (2022). Web-based support for spouses of patients with life-threatening illness cared for in specialized home care: A feasibility study
Viktoria Wallin, Pernilla Omerov, Elisabet Mattsson, Anna Klarare (2021). Experiences of food and mealtime from the perspective of patients with chronic life-limiting disease: a mixed-method systematic review
Elin Hjorth, Hanna Gabrielsson, Lilian Pohlkamp, Viktoria Wallin (2021). Patientorganisationer som företräder riskgrupper under covid-19-pandemin: förändringar i organisation och relation till andra aktörer
Lilian Pohlkamp, Viktoria Wallin, Elin Hjorth, Hanna Gabrielsson (2021). Ömsesidiga hjälporganisationer i Sverige uppvisar resiliens under covid-19-pandemin
Viktoria Wallin (2018). Vårdutbildade i ideellt arbete: Vård på centralen – Ny organisationstyp vid flyktingkrisen 2015
[Fulltext]
Magnus Karlsson, Viktoria Wallin (2017). Vård på Centralen: Om vita rockar i det civila samhället
[Fulltext]
Viktoria Wallin (2015). Mat och måltider vid livets slut: Patienter och närståendes erfarenheter av ätsvårigheter
Viktoria Wallin, Ida Carlander (Goliath), Per-Olof Sandman, Cecilia Håkanson (2015). Meanings of eating deficiencies for people admitted to palliative home care
Viktoria Wallin, Ida Carlander (Goliath), Per-Olof Sandman, Britt-Marie Ternestedt, Cecilia Håkanson (2014). Maintaining ordinariness around food: partners' experienceies of everyday life with a dying person.

Page information

Last updated:
20 February 2023