Veronica Ekström

The Department of Social Sciences

Title: Assistant Head of Department

Phone: +46-76 636 51 32

Mail: veronica.ekstrom@mchs.se

Address: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Visiting address: Folkungagatan 127

Work area

Veronica Ekström (PhD in social work) is a senior lecturer at the department of social science at Ersta Sköndal Bräcke University College. Her work at the department involves teaching, especially social law and violence against women, as well as research. Her main research interests involves the social services, violence against women, support for family members affected by problematic alcohol use and internet-based interventions for problematic alcohol- and drug use. Veronica is a trained social worker and has worked in child protection.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Anna Klarare, Veronica Ekström, Tove Godskesen, Jeanette Westman, Elisabet Mattsson, Åsa Kneck (2024). Treatment of trauma-related conditions for people in homelessness: A scoping review
Ola Siljeholm, Veronica Ekström (2023). A shift in focus: Mothers’ descriptions of sharing a child with a co-parent with unhealthy alcohol use after participating in a support program
Mari Brännnvall, Veronica Ekström (2023). Att arbeta i ”möjlighetsfönstret”: Polis och socialtjänst i samverkan vid akuta ärenden av våld i familjer med barn
Nina Åkerlund, Veronica Ekström, David Johansson (2023). Examensmålet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer: Socionom- och sjuksköterskestudenters uppfattningar om sin kunskap, erfarenhet och förmåga gällande våld i nära relationer i början och slutet av utbildningen
Mari Brännnvall, Veronica Ekström (2023). Immediate and coordinated responses to domestic violence: Exploring the window of opportunity concept
Fanni Dahl, Veronica Ekström (2023). Metoder för att motivera våldsutsatta och våldsutövande personer till stöd: En scoping review
Veronica Ekström, Magnus Johansson (2023). No other choice than to go on: Mothers’ experiences of sharing parenthood with someone who has a problematic alcohol use
Felicia Forthmeiier, Veronica Ekström (2023). Quality in Shelters: Experiences from Female Victims of Domestic Violence
Veronica Ekström, Fanni Olin Dahl (2023). Samverkan som berikar: Utvärdering av IGOR-projektet
[Fulltext]
Veronica Ekström, Johan Hvenmark (2022). Ett pris man får betala?: Om kvalitet i socialtjänstens arbete med skyddat boende
Veronica Ekström, Felicia Forthmeiier (2022). Kvalitet i skyddat boende
Maria Eriksson, Veronica Ekström, Anne-Lie Vainik, Anders Kassman (2022). Violence capital: On the framing and construction of a policy problem
Veronica Ekström, Hélène Lagerlöf (2021). Audiovisuella intryck, tid och interaktion: socionomstudenters erfarenheter av digitala föreläsningar
[Fulltext]
Veronica Ekström, Magnus Johansson (2021). Mothering in the context of fathers’ problematic alcohol use
Maria Eriksson, Ann-Sofie Bergman, Veronica Ekström, Karin Robertsson (2021). Utvärdering av Relationsvåldscentrum (RVC) i Stockholms stad
[Fulltext]
Mari Brännvall, Veronica Ekström (2020). Att samarbeta i möjlighetsfönstret: Islandsprojektet som modell församverkan mellan polis och socialtjänst i akuta fall av våld i familjer med barn
Maria Eriksson, Mari Brännvall, Veronica Ekström (2020). Att samverka vid akuta våldshändelser i familjer med barn: Utvärdering av Islandsprojektet
[Fulltext]
Veronica Ekström, Magnus Johansson (2020). Choosing internet-based treatment for problematic alcohol use - why, when and how?: Users’ experiences of treatment online
Veronica Ekström (2019). Nätbaserat stöd för att minska sin alkoholkonsumtion: Användarnas uppfattningar om Alkoholhjälpen
[Fulltext]
Veronica Ekström, Magnus Johansson (2019). Sort of a nice distance: a qualitative study of the experiences of therapists working with internet-based treatment of problematic substance use
Veronica Ekström (2018). Behovet av stöd till våldsutsatta kvinnor
Veronica Ekström (2018). Carriers of the Troublesome Violence: The Social Services’ Support for Female Victims of Domestic Violence
Veronica Ekström (2018). Forskning om socialtjänstens arbete med våld i nära relationer
Veronica Ekström (2018). Gränsytor under förhandling: – om socialtjänstens ansvar för stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer
Veronica Ekström (2018). Socialtjänstens ansvar enligt lagstiftningen
Veronica Ekström (2017). Negotiating and justifying social services’ support for female victims of domestic violence
Veronica Ekström (2016). Det besvärliga våldet: Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer
Veronica Ekström, Peter Lindström (2016). In the service of justice: Will social support to victims of domestic violence increase prosecution?
Veronica Ekström, Peter Lindström (2015). I rättvisans tjänst: leder stöd till våldsutsatta kvinnor till fler åtal?
Veronica Ekström (2015). Violence against women : social services support during legal proceedings: [Kvinnor utsatta för våld i nära relationer : socialtjänstens stöd under rättsprocessen]
Veronica Ekström (2012). Inte bara kvinna: Våldsutsatta kvinnor och deras behov av stöd - konstruktioner och komplikationer i svenskt offentligt tryck
Veronica Ekström (2012). Redo att återgå till livet: Aktivt kamratstöd till unga vuxna i psykiatrisk slutenvård
[Fulltext]
Veronica Ekström (2012). Relationsvåldscentum ur ett brottsutredande perspektiv: Om betydelse av stöd till våldsutsatta kvinnor i samband med polisens brottsutredande arbete
[Fulltext]
Martin Börjeson, Anders Dahlin, Veronica Ekström, Klas Rydenstam (2011). Folkhögskoledeltagarundersökning 2010: Folkbildning för alla?
[Fulltext]
Veronica Ekström (2011). Stöd till våldsutsatta kvinnor i rättsprocessen: En undersökning av Relationsvåldscentrums betydelse för de samverkande myndigheterna
[Fulltext]
Veronica Ekström (2011). Stöd till våldsutsatta kvinnor under rättsprocessen: en undersökning av Relationsvåldscentrums betydelse för de samverkande myndigheterna
[Fulltext]
Veronica Ekström (2010). Utvärdering av Relationsvåldscentrum: Tredje verksamhetsåret
[Fulltext]
Veronica Ekström (2009). Utvärdering av Relationsvåldscentrum: andra verksamhetsåret
[Fulltext]
Veronica Ekström, Lena Berg (2008). Utvärdering av Relationsvåldscentrum: första verksamhetsåret
[Fulltext]

Page information

Last updated:
10 February 2023