Emilia Forssell

The Department of Civil Society and Religion

Title: Associate professor in Social Work, senior lecturer, researcher

Phone: +46-76 636 51 26

Mail: emilia.forssell@mchs.se

Address: Marie Cederschiöld högskola, Box 441, 128 06 Sköndal
Visiting address: Herbert Widmans väg 12

Work area

Emilia Forssell is an associate professor in Social Work since 2015. She has worked with teaching and research at Ersta Sköndal Bräcke University College since 1996 and is responsible for Master level studies in Social Work at Ersta Sköndal Bräcke University College since 2014. She graduated in Social work in 1990, and dissertated (PhD) in 2004 at the Department of Social Work, Stockholm University. Her thesis was about informal care in migrant families. In recent years, Emilia Forssell has conducted research on e.g. social work in civil society, late-in-life immigrants and the Swedish public elderly care, and care in a transnational context.

Emilia Forssell teaches Social Work at advanced and basic levels. Examples of her teaching topics include social policy, social work with a focus on older people, migration and ethnicity, philosophy of science and scientific methods with a qualitative approach. In 2010, she was awarded the Ersta Sköndal Bräcke University College pedagogical prize to share with Professor Emeritus Bengt Börjeson, nominated by undergraduate students.

Emilia Forssell has an extensive experience of various trust positions at Ersta Sköndal Bräcke University College, such as in the University College Department Board, the Education and Research Board and the Educational Board. Since 2014, she is also one of two employee representatives in the Company Board of Ersta Sköndal Bräcke University. In 2011 Emilia Forssell was a representative of Ersta Sköndal Bräcke University College in the Department Board, Dept. of Social Work at Salahaddin University-Hawler in Iraqi Kurdistan, where she also has taught social work and along with colleagues conducted a comprehensive revision of the Social Work program.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Emilia Forssell (2021). Den offentliga omsorgen och äldre i migrationssammanhang
Anna Olaison, Maricel Knechtel, Sandra Torres, Emilia Forssell (2021). Dokumentationens roll för klientskapande processer i äldreinriktat socialt arbete : Spelar utlandsfödd bakgrund, kön och ålder någon roll?: [The role of documentation for client construction processes in gerontological socialwork : Does foreign-born background, gender, and age matter?]
Anna Olaison, Sandra Torres, Emilia Forssell (2021). Äldre i bistånds­hand­lägg­nings­dokumentation: hur beskrivs invandrarskapet?
Emilia Forssell (2019). Följeforskningen om projekt VIDA (Välj Inkludering, Delaktighet, Aktivitet): Avrapportering
Anna Olaison, Sandra Torres, Emilia Forssell (2018). Needs asessment practice within elder care: Does length of work experience make a difference in how care managers percieve professional discretion?
Anna Olaison, Sandra Torres, Emilia Forssell (2018). Professional discretion and length of workexperience: what findings from focus groups withcare managers in elder care suggest
Emilia Forssell, Johanna Schiratzki, Lill Tove Kappfjell-Li (2015). Barnrättsbyrån 2012-2013: En svensk pilotverksamhet ur juridiskt och socialt perspektiv
[Fulltext]
Sandra Torres, Anna Olaison, Emilia Forssell (2015). Biståndshandläggare om möten med sent-i-livet-invandrade äldre: - inblick i hur en institutionell kategori skapas
[Fulltext]
Johan von Essen, Magnus Karlsson, Lena Blomquist, Emilia Forssell, Lars Trägårdh (2015). Med kärlek till det oordnade
Johan von Essen, Emilia Forssell, Magnus Karlsson, Lars Trägårdh (2015). Med kärlek till det oordnade
Emilia Forssell, Sandra Torres, Anna Olaison (2014). Anhörigomsorg mot betalning: Biståndshandläggare om sent-i-livet-invandrares önskemål
[Fulltext]
Emilia Forssell (2013). Biståndshandläggare möter mångfalden
Emilia Forssell, Sandra Torres, Anna Olaison (2013). Care managers' experiences of cross-cultural needs assessment meetings: the case of late-in-life immigrants
Emilia Forssell (2013). Transnational Ageing, Care Needs and the Welfare State.
Anna Olaison, Sandra Torres, Emilia Forssell (2012). Care managers understandings of gender and ethnic otherness in needs assessments with elderly migrant clients
Anna Olaison, Sandra Torres, Emilia Forssell (2012). Need assessment practice and older migrants: A focus group study
Emilia Forssell, Anna Olaison, Sandra Torres (2012). Need assessment practice with older migrants: Challenges to social work
Emilia Forssell (2012). Omsorg, transnationell migration och biståndshandläggning
Sandra Torres, Emilia Forssell, Anna Olaison (2012). Othering in need assessment practices: how understandings of ethnic/ cultural ‘Others’ can become institutionalized
Emilia Forssell, Sandra Torres (2012). Social work, older people and migration: an overview of the situation in Sweden
Emilia Forssell, Anna Olaison, Sandra Torres (2012). Understandings of cross-cultural interaction and ethnic ‘Otherness’ as challenges for need assessment practices: results from a focus group study with Swedish need assessors
Sandra Torres, Emilia Forssell, Anna Olaison (2012). Understandings of ethnic ‘Otherness’ in need assessment practice
Sandra Torres, Emilia Forssell, Anna Olaison (2011). Need assessment in Swedish elderly care: are understandings of ethnic ’Others’ relevant?
Emilia Forssell (2010). Anhörigomsorg i migrantfamiljer: integrationsprocesser och kulturalisering
Emilia Forssell (2009). Engagerade föreningar: om integrationsarbete för unga och gamla i civilsamhället
Emilia Forssell, Maria Ingemarson (2008). Integrationsarbete i civilsamhället: unga och äldre i blickfånget
[Fulltext]
Emilia Forssell (2006). Informell omsorg, socialt kapital och tillit
Emilia Forssell, Lars-Erik Olsson, Julia Grosse (2006). Medborgarna och den offentliga välfärdens organisering: utsatta medborgares erfarenheter av välfärdsorganisationers inriktning och praktiska utformning : en empirisk studie och kunskapsgenomgång
[Fulltext]
Emilia Forssell (2005). Social utsatthet på 2000-talet: de föreningsaktivas perspektiv
[Fulltext]
array
Emilia Forssell (2004). Skyddandets förnuft
[Fulltext]
Emilia Forssell (2004). Utsatt och priviligerad: en studie om att återfå assistansersättning efter 65
[Fulltext]
Emilia Forssell (2003). Mellan äldrepolitik och integrationspolitik: invandrade anhöriga med betalt för att hjälpa
Emilia Forssell (2002).  Anhöriga till äldre invandrare med offentlig äldreomsorg: en fallstudie
[Fulltext]
Emilia Forssell (2000). Anhöriga till äldre invandrare: en fallstudie av anhöriga till äldre utomeuropeiska invandrare utan offentlig äldreomsorg
Emilia Forssell (1999). Äldres död: anhöriga och personal berättar
Emilia Forssell (1998). Anhörigas organisering: en studie av två anhörigföreningar
Emilia Forssell (1998). Vilka är förlorarna?: om utsatta grupper i välfärden på 1990-talet

Page information

Last updated:
25 August 2022