Anne-Lie Vainik

The Department of Social Sciences

Title: Lecturer, Director of Advanced Studies

Phone: +46-76 893 10 10

Mail: anne-lie.vainik@mchs.se

Address: Marie Cederschiöld högskola, Box 441, 128 06 Sköndal
Visiting address: Herbert Widmans väg 12

Work area

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Maria Eriksson, Linda Jonsson, Karin Robertsson, Anne-Lie Vainik (2023). Införandet av en akademisk socialtjänst i Stockholms stad: Utökad pilot i Farsta stadsdels-förvaltning
[Fulltext]
Maria Eriksson, Veronica Ekström, Anne-Lie Vainik, Anders Kassman (2022). Violence capital: On the framing and construction of a policy problem
Anne-Lie Vainik, Anders Kassman (2017). Police-reported school violence among childrenbelow the age of criminal responsibility in Sweden – signs of increased sensitivity and segregation?
array
Anne-Lie Vainik (2017). Polisanmälningar i grundskolan
Anne-Lie Vainik (2016). Fostran till rättskänsla?
[Fulltext]
Anne-Lie Vainik (2016). Mobbning, kränkning eller brott?: Konstruktioner och hantering av barns oönskade handlingar i den svenska grundskolan
[Fulltext]
Anne-Lie Vainik, Malin Robyn, Filip Wollter, Anders Kassman (2016). Skarpnäckslyftet: Områdesbaserat socialt arbete för ökad trygghet
[Fulltext]
Anne-Lie Vainik, Filip Wollter, Malin Robyn (2014). Skarpnäckslyftet: ”Såna här levnadsgrejer, jobb, boende… bra grejer”: Om trygghetsskapande arbete genom lokal samverkan mellan kommun, polis, frivilligorganisationer, bostadsbolag och ungdomar i stadsdelen Skarpnäck
[Fulltext]
Anne-Lie Vainik (2013). Children´s welfare and best interests in Swedish compulsory schools
Anne-Lie Vainik (2013). Use of School Related Police Reports Involving Minors in Sweden: In Accordance with the Best Interests of the Child?
Anne-Lie Vainik (2009). Utsatt för brott
[Fulltext]
Anne-Lie Vainik (2008). Ungdomar och brott: I juridiken och praktiken
Anne-Lie Vainik (2007). Socialtjänsten och unga lagöverträdare: i gränslandet mellan socialrätt och straffrät

Page information

Last updated:
27 December 2021