Hjälp söktjänsten Swepub att bli bättre

Hur söker du i Swepub? Vad fungerar bra, mindre bra eller vad tycker du saknas? Berätta för utvecklarna genom att fylla i enkäten nedan.

Swepub är en söktjänst för vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Söktjänsten ska utvecklas och de osm jobbar med utveckling av söktjänsten vill få en bättre förståelse för sökbehoven. De vill ha svar från alla sorters användare, så vi uppmanar alla studenter och forskare som använder Swepub att fylla i enkäten! Enkäten är på svenska, består av 15 frågor och tar ungefär 5 minuter att fylla i.

Klicka här för att gå direkt till enkäten! Enkäten är öppen till mitten av juni.

Tack för din hjälp!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 maj 2024