Upplevelse av identitet hos vuxna barn till personer med Alzheimers sjukdom

När en person insjuknar i Alzheimers sjukdom påverkas hela familjen. Det har tidigare beskrivits att anhöriga utvecklar eller finner nya sidor hos sig själv och att relationer och roller i och utanför familjen förändras. Tidigare forskning har främst fokuserat på förändringar för makar och i mindre grad på upplevelser hos vuxna barn.

Projektet syftar därför till att beskriva hur vuxna barn till personer med Alzheimers sjukdom uttrycker sin upplevelse av identitet. I projektet analyseras gruppsamtal från samtalsgrupper av självhjälpskaraktär för vuxna barn till personer med Alzheimers sjukdom. Som teoretiskt ramverk för studien används Rom Harrés teori om identitet som både förkroppsligad och socialt konstruerad.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnande

Om projektet:

Kontaktperson:
  • Ragnhild Hedman
Projektgrupp/medarbetare:
Tidsperiod: 2017 -
Forskningsområde: Vårdvetenskap
Projektstatus: Pågående

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 december 2021