Scientific integrity

Frågeställningar kring forskningsintegritet och god vetenskaplig praxis behöver genomsyra hela forskarsamhället. Vård bygger på forskning och det finns ett behov av systematiskt arbete för att värna vetenskapens trovärdighet. Särskilda forskningsintressen är hur forskare tänker kring peer review eller rapporterar etiska överväganden i sina publikationer. Publicering i rovdjurstidskrifter och deltagande i rovdjurskonferenser inom omvårdnad är ett annat intresseområde.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: Ingen fattigdomFNs globala mål: Ingen hungerFNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Om projektet:

Kontaktperson:
Projektgrupp/medarbetare:
Extern projektgrupp: Sebastian Gabrielson, Luleå Tekniska universitet, Marilyn Oermann, Duke University, USA, Stefan Eriksson, Uppsala universitet, William Bülow, Uppsala universitet Gert Helgesson, Karolinska Insitutet, Knut J. Vie, Universitetet i Oslo, Norge, Bodil Holmberg, Linnéuniversitetet
Tidsperiod: 2019-
Forskningsområde: Forskningsetik
Projektstatus: Pågående

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 oktober 2022