Företrädarskap – om marginaliserade grupper i förhandlingsvälfärden och i rättighetssystemets hantering av välfärd och värdighet

I detta post docprojekt utforskas olika perspektiv på företrädarskap i förhållande till marginaliserade grupper i välfärdssamhället.

Företrädarskapets olika former, villkor och utmaningar utgör ett underbeforskat område. Det gäller i synnerhet välfärdsrättsliga, socialpolitiska och organisatoriska aspekter av den mångfald av former av företrädarskap som utvecklats i Sverige under de senaste decennierna (god man, målsägarbiträde, särskilt företrädare för barn osv.).

Socialt arbete och välfärdsrätt utgör grunden till projektet, som sammanför två forskningsteman inom institutionen: kränkningar av värdighet och rättigheter respektive skapande och upprätthållande av delaktighet och rättigheter.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: Minskad ojämlikhet

Om projektet:

Kontaktperson:
Tidsperiod: 2020-2022
Forskningsområde: Socialt arbete
Projektstatus: Avslutad

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 mars 2022