Svenskarnas medborgerliga engagemang - en studie av förändring och kontinuitet

Medborgarnas insatser och engagemang i det civila samhället - en studie av förändring och kontinuitet Sedan 1992 har Enheten för forskning om det civila samhället vid Ersta Sköndal Bräcke högskola genomfört fyra nationella befolkningsundersökningar om ideellt arbete och informella insatser i Sverige. Dessa studier har fått avsevärd betydelse för de ideella organisationerna och deras självförståelse.

Den här studien som bygger vidare på ett internationellt unikt material syftar både till att ge fördjupad kunskap om förändrade villkor för ett medborgerligt engagemang och att följa hur det ideella arbetet och de informella insatserna förändras eller inte förändras. I projektet genomförs tre olika undersökningar. Dessutom kommer ett systematiskt samarbete att ske med norska och danska forskare för att kunna göra jämförelser mellan länderna.

Om projektet:

Kontaktperson:
Projektgrupp/medarbetare:
  • Johan von Essen
Tidsperiod: 2012-2015
Forskningsområde: Centrum för civilsamhällesforskning
Projektstatus: Avslutad
Finansiär: Vetenskapsrådet

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 januari 2022