Jämställdhetsarbetets förutsättningar i ideella verksamheter

Projektet syftade till att genom en studie av ett jämställdhetsinitiativ inom Svenska Golfförbundet beskriva och förstå jämställdhetsarbetets förutsättningar i ideella organisationer.

Studien bidrog med kunskap om vad jämställdhetsarbete fylls med för innehåll, hur arbetet utformas samt konsekvenser för resultat och processer som följer av dessa val. Frågeområden behandlade vilken kunskapsbas som förändringsarbetet vilar på gällande analys av problemet. Vad ses som problem med ojämställdhet? Vilka mål finns uttalade och hur drivande är dessa i förändringsarbetet? Och vilka metoder används i syfte att komma till rätta med formulerade problem och uppnå målsättningar? Projektet undersökte även vad som utmärker situationen för de aktörer som ska stödja genomförandet av jämställdhetsarbetet avseende position, mandat, stöd och motstånd

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: Jämställdhet

Om projektet:

Kontaktperson:
  • Sophie Linghag
Tidsperiod: 2015-2108
Forskningsområde: Centrum för civilsamhällesforskning
Projektstatus: Avslutad
Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 januari 2022