Cirkeldeltagarundersökning

Folkbildningsrådet låter göra återkommande studier av de som deltar i studiecirkelverksamhet inom de idag tio statsbidragsberättigade studieförbunden i Sverige. Cirkeldeltagarundersökning 2013 är den femte studien av detta slag som genomförs sedan 1994.

Syftet med undersökningen är att belysa studiecirklarnas samhällsvärde. Detta ska göras genom att, med utgångspunkt i cirkeldeltagarnas studiemotiv, erfarenheter och uppfattningar, och utifrån en analys av deltagargruppens sammansättning, belysa om och i så fall på vilka sätt, som studieförbundens studiecirklar bidrar till att statens syften med stödet till folkbildningen uppnås.

Undersökningen innefattar en enkät som riktas till ett urval av de som deltog i studiecirkelverksamhet under hösten 2012 samt intervjuer med cirkeldeltagare.

Om projektet:

Kontaktperson:
Projektgrupp/medarbetare:
  • Pelle Åberg
Tidsperiod: 2013-2014
Forskningsområde: Centrum för civilsamhällesforskning
Projektstatus: Avslutad
Finansiär: Folkbildningsrådet

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 januari 2022