Unga i hederskontext mår bättre av stödsamtal visar utvärdering

En utvärdering som forskare vid Marie Cederschiöld högskola har gjort för Länsstyrelsen Stockholm visar att unga som växer upp i hederskontext mår bättre av stödsamtal.

Forskarna Linda Jonsson, Carl Göran Svedin och Malin Jenstav vid institutionen för socialvetenskap på Marie Cederschiöld högskola har för Länsstyrelsen Stockholm gjort en utvärdering av samtalsverksamheten vid resurscentrumet Origo. Samtalen riktar sig till unga som växer upp i hederskontext.

De ungdomar som deltog i studien gick i mellan ett och 15 stödsamtal. Resultatet av utvärderingen visar att deras skamkänslor minskade när de gick i stödsamtalen och att de upplevde en successivt förbättrad psykosocial hälsa.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 juni 2024