Sexton personer står respektive sitter framför ett fönster i tornrummet på högskolan. Genom fönstret syns Södermalm.

Deltagarna i tornrummet under besöket vid högskolan.

Centralförbundet för socialt arbete på besök

Centralförbundet för socialt arbete (CSA) besökte i veckan Marie Cederschiöld högskola. Under årsmötet konstaterades att rekordstora belopp gick till utvecklings- och forskningsprojekt under föregående år.

Eftersom statliga organisationer inte kan bli medlemmar i CSA är Marie Cederschiöld högskola sedan ett antal år den enda högskolan som är representerad i förbundet.

Socialvetenskapliga insitutionen var värdar för årsmötet och under mötet konstaterades att mer än sex miljoner kronor hade delats ut till olika utvecklings- och forskningsprojekt under fjolåret, vilket var rekord i CSA:s historia.

En ny styrelse valdes även. Hans Swärd (professor vid Lunds universitet) valdes till ordförande, och Martin Börjeson och Magnus Jegermalm vid socialvetenskapliga institutionen på Marie Cederschiöld högskola valdes till ledamöter.

Mer om CSA

CSA startade 1903 som en paraplyorganisation för föreningar som på olika sätt var engagerade i ”den sociala frågan” – det vill säga de olika sociala problem som blev synliga i de större städerna under den tidiga industrialismen. Förbundet har varit en viktig aktör i professionaliseringen av det sociala fältet och har legat bakom organisationer som Socialstyrelsen, Socialdepartementet och det som i dag är Sveriges Kommuner och regioner. Men den största satsningen har nog varit inrättandet av Institutet för socialpolitisk och kommunal utbildning och forskning, det vill säga föregångaren till dagens 19 socionomprogram.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 maj 2024