En kvinna med kort mörkt hår, grå kavaj och mörklila knytblus har händerna i fickorna och tittar in i kameran. I bakgrunden syns ett gammeldags bibliotek med mörkgröna hyllor med gulddetaljer.

Ingrid Hellström, demenssjuksköterska och professor vid Marie Cederschiöld högskola, deltar i webbinariet.

Webbinarium: Hemsjukvårdens osynliga sjuksköterskor

Ingrid Hellströms och Elzana Odzakovics studie ”Kommunal hemsjukvård: arbetsmiljö bortom sjukhuset”, som uppmärksammades med ett bildreportage i Forte Magasin, följs nu upp med ett webbinarium på ämnet.

Studien ”Kommunal hemsjukvård: arbetsmiljö bortom sjukhuset” har sin bakgrund i den reform som 2014 flyttade över ansvaret för hemsjukvården från regionerna till kommunerna i många delar av landet. Med studien ville Ingrid Hellström, demenssjuksköterska och professor vid Marie Cederschiöld högskola, och Elzana Odzakovic, distriktssköterska och universitetslektor vid Jönköping University, undersöka sjuksköterskors och specialistsjuksköterskors arbete inom hemsjukvården och hur deras arbetsmiljö har påverkats av reformen.

– Det finns lite forskning i Sverige som beskriver sjuksköterskors yrkesutövning inom kommunal hemsjukvård, säger Ingrid Hellström.

Studien resulterade i ett omfattande material som består av anteckningar, foton och intervjuer som vittnar om brist på stöd för sjuksköterskorna och en äventyrad patientsäkerhet. Ingrid Hellströms och Elzana Odzakovics arbete redovisades även i ett bildreportage i Forte Magasin, som blev så uppmärksammat att det nu följs upp med ett webbinarium med en frågestund om studien. Under webbinariet kommer de två forskarna att berätta mer om den ofta svåra arbetsmiljön för sjuksköterskor i hemsjukvården och hur den kan förbättras.

– Deltagare i webbinariet kommer att få ta del av sjuksköterskors vardag och förhoppningsvis kan de olika exemplen väcka nya tankar, både för deltagare som arbetar kliniskt och som forskar inom området, säger Ingrid Hellström.

Hon vill särskilt lyfta de olika lösningar som skulle kunna förbättra sjuksköterskornas arbetsmiljö.

– Redan nu finns en brist på sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård, vilken förväntas bli ännu större på grund av en förändrad demografi med färre personer i arbetsför ålder. Kommunal hälso- och sjukvård vårdar allt sjukare patienter, men saknar den infrastruktur som finns på sjukhus. Genom att synliggöra deras yrkesutövning och kompetens hoppas vi i en förlängning kunna påverka arbetsmiljön och inte minst kan det vara ett sätt att behålla erfarna sjuksköterskor, eftersom vi inte kan räkna med att kunna rekrytera nya de kommande åren. Att uppleva att arbetet är värdefullt kan leda till att man orkar arbeta kvar som sjuksköterska, säger hon.

 

Delta i webbinariet via Zoom, torsdag 21 mars, kl. 9.00–9.45. Ingen föranmälan krävs.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 mars 2024