Unika perspektiv från kvinnor i hemlöshet belyses i nya artiklar

Två nyligen publicerade artiklar från projektet Jämlik vård för kvinnor i hemlöshet vid Marie Cederschiöld högskola ger en gripande inblick i livet och utmaningarna som kvinnor som tvingas leva i hemlöshet ställs inför.

Den första artikeln, "Collaborative Interpretation of Researcher-Generated Photo-Elicitation Findings," fokuserar på användningen av bilder i intervjuer med kvinnor i hemlöshet. Den andra artikeln, "When the wounds heal but the soul bleeds - A lived experience narrative," presenterar en kvinnas erfarenheter av hemlöshet och våld.

Artikel 1: Användning av bilder i intervjuer med kvinnor i hemlöshet

I en nyligen publicerad artikel från projektet "Jämlik vård för kvinnor i hemlöshet" har forskare undersökt användning av bilder i intervjuer med 13 hemlösa kvinnor. Bilder användes för att associera till hälsa och välbefinnande, och resultaten visar att dessa visuella hjälpmedel främst användes i intervjuernas inledning. Intervjuaren använde bilderna oftare än kvinnorna själva, och diskussionen i artikeln belyser svårigheter med att välja bilder som speglar kvinnornas perspektiv.

Alex, en deltagare i projektet med egen erfarenhet av hemlöshet, understryker vikten av att kvinnor själva får ta med egna bilder för att bättre återspegla deras verklighet. Studien pekar på behovet av att forskare är medvetna om de tolkningar och perspektiv som görs av kvinnor i hemlöshet.

Läs hela studien Collaborative Interpretation of Researcher-Generated Photo-Elicitation Findings skriven av Gustav Bockgård, Elisabet Mattsson, Louise von Essen och Anna Klarare.

Artikel 2: Narrativ från en kvinna med erfarenhet av hemlöshet och våld

Den andra artikeln, publicerad i Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, skildrar en anonym kvinnas starka berättelse om hemlöshet och vål.

Kvinnan, som lever med skyddade personuppgifter, lyfter fram den svåra balansen mellan myndigheters fokus på skydd och bristen på samordning inom vården. Hennes livsberättelse ger en stark inblick i de djupgående och varaktiga konsekvenserna av våld under barndomen på missbruk och hemlöshet. Kvinnan tillhör Woman Advisory Board, en grupp med sakkunniga inom projektet ”Jämlik vård för kvinnor i hemlöshet”. Projektet och dess Women Advisory Board har blivit en livlina och plattform för kvinnor som tidigare känt sig osynliggjorda.

"Det är av yttersta vikt att se kvinnan bakom sjukdomarna. Vetenskapliga tidskrifter spelar en nyckelroll för att ge röst åt marginaliserade grupper," poängterar Elisabet Mattsson, projektledare och professor i vårdvetenskap vid Marie Cederschiöld högskola.

Läs hela berättelsen When the wounds heal but the soul bleeds- A lived experience narrative och få mer information om projektet.

Dessa studier belyser inte bara de unika utmaningarna hemlösa kvinnor står inför utan understryker också vikten av att inkludera deras perspektiv i forskning och vård för att skapa meningsfulla interventioner och förändringar.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 mars 2024