Roger Klinth, Marie Cederschiöld högskolas rektor på Marie Cederschiöld-dagarna 2024.

Marie Cederschiöld-dagarna bjöd på forskning och personliga berättelser

Under Marie Cederschiölddagarna, som ägde rum 7–8 mars, låg fokus på samtal om livet och om döden. Då dagarna inföll i samband med internationella kvinnodagen uppmärksammades även jämställdhet. Deltog gjorde representanter från Marie Cederschiöld högskola, Ersta diakoni, Stora Sköndal, Bräcke diakoni, Stockholms Sjukhem och även närstående som delade med sig av sina personliga berättelser relaterade till vård.

Inledande talare 7 mars var Ann-Sofie Ohlander, professor emerita i historia, som berättade ingående om Marie Cederschiölds personliga och professionella liv samt utmaningar som kvinna i ett patriarkalt samhälle.

– Marie fick syn på att det fanns ett lusthus i trädgården på Pilgatan och det kunde man ju ha en skola i. Så hon hämtade bokstavligen fyra flickor från gatan, och började med skolan. Framåt vintern hade elevantalet stigit till tjugosju, berättade Ann-Sofie Ohlander om Marie Cederschiöld.

Senare under eftermiddagen delade diakonerna Göran Runa, Hege Marie Korshavn, Jemima Bentham, Carola Backlund och Peter Lendefors med sig om hur de i sina roller inom den idéburna vård- och omsorgsorganisationen möter medmänniskors existentiella frågor.

Magnus Tideman, professor i socialt arbete med inriktning handikappvetenskap, och Jane Österlind, docent i vårdvetenskap inriktning palliativ vård, samtalade under dagens sista programpunkt om hur vi på bästa sätt kan skapa en beredskap inför döden när de som bor inom LSS överlever sina närstående.

Diakonerna Carola Backlund, Hege Marie Korshavn, Göran Runa, Peter Lendefors och Jemima Bentham.

 

Marie Cederschiölddagarnas andra dag, 8 mars, inleddes av Anette Alvariza, professor i vårdvetenskap inriktning palliativ vård, Viktoria Wallin, fil dr, Institutionen för vårdvetenskap, Cecilia Bauman, doktorand, Institutionen för vårdvetenskap, och närståenderepresentant Erik Månsson, som pratade om hur ett forskningsprojekt vid Marie Cederschiöld högskola arbetar med att ta fram ett välbehövligt webbaserat stöd för närstående till svårt sjuka personer.

Anette Alvariza, professor i vårdvetenskap inriktning palliativ vård, Erik Månsson, närståenderepresentant, Cecilia Bauman, doktorand, Institutionen för vårdvetenskap och Viktoria Wallin, fil dr, Institutionen för vårdvetenskap.

 

Dagen fortsatte med att Malin Lövgren, professor i vårdvetenskap inriktning palliativ vård, berättade om samtalsmodellen The Family Talk Intervention, vilket följdes av ett rörande samtal mellan Anna Patzauer-Personne, sjukhuskurator och Annika Finnermark, efterlevande partner, om att tillämpa samtalsmodellen i en barnfamilj när en familjemedlem är svårt sjuk.

Malin Lövgren, professor i vårdvetenskap inriktning palliativ vård.

 

Den sista programpunkten under Marie Cederschiöld-dagarna bjöd på vardagsnära berättelser och en film som gav inblick i hur Stora Sköndal arbetar med att skapa möten mellan barn och äldre. Föredrog gjorde Alma Levén, verksamhetschef Johannesgården, Anna Jenefjärd Sylvendahl, förskolechef och rektor för förskolorna Tollare och Borgen samt Ajla Imamovic, aktivitetscoach Villa Tollare.

Avslutningsvis tackade Marie Cederschiöld högskolas rektor Roger Klinth för allas deltagande:

– Det är få konferenser man gråter och skrattar på om vartannat. Jag känner en enorm stolthet över det vi gör. De här dagarna har ringat in essensen av vilka vi är och vad vi gör tillsammans. Just den här mixen av forskning och yrkespraktik är ju en sådan fantastisk upplevelse.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 mars 2024