Välkommen på Martin Börjesons bokrelease den 1 mars

Fredagen den 1 mars 2024 släpps Martin Börjesons bok Modellsnickaren & folkhemsbygget, som ges ut av Stockholmia förlag.

Martin har i sin bok fokuserat på Wiktor Karlsson (1881-1949), Sveriges första socialborgarråd, och hans roll i byggandet av det moderna Sverige.

När Wictor Karlsson tillträdde som socialborgarråd ledde han en ny enhet i stadens förvaltning – socialroteln. Inrättandet av denna var ett uttryck för ambitionen att samla ansvaret för de sociala frågorna. Det rörde sig inte om helt nya frågor – exempelvis fanns det sedan tidigare en fattigvårdsnämnd – men det fanns en påtaglig vilja att ge frågorna en ökad tyngd. [Den sociala frågan hade under dessa år rönt en ökad uppmärksamhet, men det intresset ska också ses mot bakgrund av valresultatet 1919 vars maktskifte innebar att kraven på reformer blev allt mer påtagliga. Fattigvården hörde till det gamla och allt fler började tala om behovet av en modern socialvård.]

I efterhand är det lätt att beskriva uppbyggnaden av socialvården som en framgångssaga, och Martin understryker att det sociala arbetet också haft stor betydelse för många människor.

Datum: 1 mars

Tid: 15.00-16.30

Plats: Marie Cederschiölds högskolebibliotek

Hjärtligt välkomna!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 mars 2024