En ny bok om omvårdnad för barn och unga inom barnsjukvården

Omvårdnaden för barn med olika ohälsotillstånd måste anpassas utifrån deras behov, förutsättningar och utvecklingsnivå.

Malin Lövgren, Professor i vårdvetenskap med inriktning palliativ vård, har tillsammans med Ulrika Kreicbergs, professor inom pediatrisk palliativ vård vid University College London, Great Ormond Street Institute of Child Health, skrivit ett kapitel till boken ”Omvårdnad för barn och unga” där viktiga förändringar inom barnsjukvården diskuteras och adresseras.

Inom barnsjukvården möter sjuksköterskor barn i olika åldrar, från nyfödda till 18-åriga ungdomar. Situationen kan vara en glädje men också en utmaning, särskilt när barnet och dess familj befinner sig i en sårbar situation till följd av ohälsa, olycksfall eller svår sjukdom. Hur upplevelsen av detta möte påverkar barnets och familjens framtida relation med hälso- och sjukvården är av stor betydelse. Malin Lövgren och andra experter i boken diskuterar vikten av att anpassa omvårdnaden för att möta dessa specifika behov och skapa en positiv upplevelse för barn och deras familjer.

I vårt kapitel om pediatrisk palliativ vård är det svårt sjuka barnet och dess familj i centrum. Vi fokuserar på bland annat kommunikation med barn om prognos, framtid och död. Vi sticker också hål på myter kring barns sorg, säger Malin.

Med ett tydligt barn- och familjecentrerat fokus är boken avsedd för studenter i specialistsjuksköterskeprogram på avancerad nivå och andra yrkesgrupper inom vård och omsorg som arbetar med barn och unga.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 januari 2024