Även utrikes födda är beredda att försvara Sverige

Nio av tio svenskar är beredda att försvara landet vid en eventuell attack. Det gäller också personer som är utrikes födda eller har utrikes födda föräldrar.

Som svar på den svenska regeringens uttalanden om krig och svensk beredskap svarar professor Magnus Karlsson i en kulturartikel, publicerad i Aftonbladet. Utgångspunkten är statsminister Ulf Kristerssons tal under rikskonferensen Folk och försvar, där han talade om förväntningarna på att försvara landet kopplade till ett svenskt medborgarskap. Kulturartikeln kastar ljus över försvarsviljan i Sverige

Enligt en studie gjord av Magnus Karlsson, Linnea Lundgren, Rebecka Andersen, Lina Rahm och Johan Hvenmark är nio av tio svenskar beredda att försvara landet vid en eventuell attack. Det gäller också personer som är utrikes födda eller har utrikes födda föräldrar.

Den svenska försvarsviljan är hög även internationellt sett, säger Magnus Karlsson. Och det kan vara viktigt att notera hur grupper med utländsk bakgrund uttrycker liknande försvarsvilja som resten av befolkningen.

Studien visar att försvarsviljan framför allt verkar hänga ihop med känslan av att vara förberedd för stundande utmaningar. Här har möjligen statsministern ett jobb att göra, konstaterar Karlsson. Inte i att ställa grupper i samhället mot varandra, utan i att hjälpa dem att hitta sin roll i det gemensamma.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 mars 2024