Den första årskullen distriktssköterskor på högskolan är färdigutbildade

Matilda Helander Greitz och Cathrine Lundborg fick den 18 januari diplom för bästa examensarbete. De har tillsammans med 18 andra studenter avslutat sin utbildning på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning distriktssköterska, en utbildning på 75 högskolepoäng som man läser på halvfart.

Utbildningen är bred berättar Matilda och Cathrine, man ska kunna jobba inom områden som innefattar både barnhälsovård, skolhälsovård, hemsjukvård och vårdcentral för att nämna några. Man läser mycket om hur våra vanligaste sjukdomar kan förebyggas, har inte bara fokus på att bota en redan uppkommen sjukdom, säger de. Mycket kunskap behövs för att kunna koppla ohälsa till våra vanligaste folksjukdomar som diabetes och högt blodtryck.

Målsättningen är att studenterna vid utbildningens slut ska stå på en solid vetenskaplig grund, så att de i sin framtida yrkesutövning kan medverka i att driva kunskapsfronten framåt inom primärvården. Betydelsen av att distriktssköterskan i sitt yrkesutövande ska kunna använda aktuellt kunskapsläge som underlag för evidensbaserad vård går därför som en röd tråd genom programmet.

 

Matilda och Cathrine är stolta, glada och nöjda med att ta hem utnämningen för bästa examensarbete. De fick en fin motivering som lyder: En välskriven och välmotiverad uppsats med tydliga implikationer för deras kommande roll som distriktsköterskor. Två drivna studenter som från början tagit skrivprocessen på stort allvar och alltid legat steget före tidsplanen. Studenterna har visat på mod och uthållighet och levererat en uppsats med hög vetenskaplig kvalitet.

De tog examen som grundutbildade sjuksköterskor 2019 och påbörjade två år senare sin vidareutbildning. Nu ska de åter till sina arbeten på vårdcentral respektive äldreboende, men i en ny roll som distriktsköterska. De tycker att det är värdefullt att ha jobbat som sjuksköterska under en tid innan specialistutbildningen, det är ett stort ansvar kopplat till jobbet som distriktssköterska som kan vara svårt utan erfarenhet, säger de. Båda är väldigt involverade i sina arbetet och lägger mycket tid och engagemang i de uppgifter och arbeten som behöver genomföras både på arbetsplatsen och för ett gott studieresultat. Det finns hos båda två redan tankar på att man kanske kommer att vilja söka sig vidare mot forskarspåret.

 

Flera av programmets lärare är involverade i arbetsgrupper inom det nationella och regionala systemet för kunskapsstyrning inom primärvården. Således säkerställs en naturlig koppling mellan forskning, utbildning och aktuell kunskapsutveckling inom primärvården, vilket kommer studenterna tillgodo under utbildningen.

Både teoretiska kurser och verksamhetsförlagd utbildning ger den kunskapsgrund som studenten behöver för att nå färdighet och förmåga i det utvalda examensmålet. Programmet är uppbyggt så att teori och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) läses i sammanhållna block. Detta ger studenterna möjligheter att omsätta teoretiska kunskaper i klinisk praxis

Nu kommer det att bli flera kullar med nyutexaminerade distriktssköterskor, en ny grupp studenter startar varje höst, läser fem terminer och är därefter eftertraktade på arbetsmarknaden. Men konkurrensen är stor, inför programstart 2021 hade lärosätet 186 sökande till 24 platser.

Elisabeth Bos Sparén är programansvarig för utbildningen, hon är med. dr, lektor och distriktssköterska med 25 års erfarenhet av arbete inom primärvård, tillsammans med Annica Lagerin som också är med. dr, lektor och distriktssköterska med 25 år inom primärvård.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 januari 2024