Seminarium om svensk civilberedskap: Vad kan vi lära av Ukraina?

I Sverige pågår just nu ett intensivt arbete för att stärka den civila beredskapen. I det arbetet riktas blickarna mot det svenska civilsamhället, som med internationella mått är väl utbyggt och organiserat. Vad kan civilsamhällets organisationer bidra med i kris och ytterst i krig?

I det krigsdrabbade Ukraina har aktiviteten i det civila samhället setts som en överraskande stark och sammanhållande kraft. Människor har slutit sig samman i till synes flexibla och målinriktade nätverk, i syfte att lösa specifika uppgifter: att stötta varandra och de väpnade styrkorna.

Vad kan arbetet kring den svenska civila beredskapen lära av det som just nu pågår i Ukraina? Kring detta samtalar Lena Wilderäng, med egna erfarenheter av volontärs- och räddningstjänstarbete i Ukraina, och Magnus Karlsson, professor och forskningsledare för flera studier om civilsamhälle och beredskap. Samtalet riktar sig till personer med intresse för det civila samhällets möjliga roller i civil beredskap – i Sverige och Ukraina.

Seminariet är kostnadsfritt men kräver föranmälan.

Tid: 18/1 kl 14-17

Plats: Bringsalen, Ersta konferens

Anmälan: klicka här för att anmäla dig

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 januari 2024