Forskning om anhörigperspektiv i äldreomsorgen får 4,3 miljoner kronor från Familjen Kamprads stiftelse

Marie Cederschiöld högskola har tilldelats ett forskningsanslag på 4,3 miljoner kronor från Familjen Kamprads stiftelse för att leda ett treårigt projekt i samarbete med Ersta diakoni och Bräcke diakoni.

Projekt syftar till att analysera och fördjupa kunskapen om anhörigas erfarenheter och perspektiv i möten med professionella vårdgivare vid inflyttning till särskilt boende. Denna forskning kommer underlätta implementeringen av ny kunskap på särskilda boenden för en förbättrad livskvalitet och ökad trygghet, både för anhöriga och närstående, samt bidra till ett mer hanterbart anhörigskap. Resultatet kan bidra till att den nationella anhörigstrategin, vägledningarna från Socialstyrelsen och anhörigperspektivet blir mer begripliga och lättare att förankra inom äldreomsorgens verksamheter.

Detta forskningsprojekt är av stor betydelse för att förbättra vården och omsorgen av äldre i särskilt boende. Genom att fokusera på anhörigperspektivet och samarbeta med olika aktörer kommer vi att kunna utveckla kunskap och metoder som kan förbättra kommunikationen och samarbetet mellan anhöriga och professionella vårdgivare, säger Magnus Jegermalm, professor och prefekt vid Institutionen för socialvetenskap.

Magnus Jegermalm kommer leda det treåriga projektet i samarbete med Pia Nilsson, anhörigkonsulent vid Ersta diakoni, och Thomas Schneider, fil dr och utvecklingschef vid Bräcke diakoni och adj. lektor vid Jönköping Academy. Samarbetspartners och medverkande i projektet är Elisabeth Lauritzen projektledare på FOU nu, Camilla Andersson, med dr och FoU-chef på Nestor FoU-center och Margaretha Wikholm som är regissör och skådespelare.

Magnus Jegermalm, Pia Nilsson och Thomas Schneider

Magnus Jegermalm, Pia Nilsson och Thomas Schneider

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 december 2023