Civilsamhällets särintressen och statens allmänintresse - en konferens

Den 1 februari välkomnar Centrum för civilsamhällesforskning till konferens om civilsamhällets särintressen och statens allmänintresse.

Under större delen av 1900-talet kom folkrörelserna att bidra till att skapa statsapparaten. De rörelser som tidigare kämpat för sina medlemmars krav på demokrati samt politiska och sociala rättigheter förväntades ge uttryck för ett allmänintresse.

Denna historia skymmer den grundläggande spänning som finns mellan civilsamhället och statsapparaten eftersom ideella organisationer är partikulära i att de skall driva sina medlemmars politiska mål medan offentliga institutioner är universella i att de skall behandla alla medborgare lika.

Är det rimligt att civilsamhällets organisationer skall ta hänsyn till allmänintresset och vilka särintressen i civilsamhället bör staten stödja? Dessa och andra närliggande frågor kommer att diskuteras under dagen.

Tid: 1 februari 2024 kl. 10–16

Plats: Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1, Stockholm

Kostnad: 200 kr (inkl lunch och kaffe)

Anmälan: Eventet är nu fullt och anmälan är stängd

Dagsprogram

9.00–10.00 Kaffe och mingel

10.00–10.15 Inledning och välkomsthälsning

10.15–11.00 Johan von Essen: Myten om allmänintressen–om civilsamhället som arena för särintressen, professor i livsåskådningsvetenskap inriktning civilsamhällesstudier vid Marie Cederschiöld högskola

11.00–11.15 Bensträckare

11.15–12.00 Anders Lindell: Det allmännas behov av särintressen - samspel och samverkan mellan staten och civilsamhället, kanslichef för Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD)

12.00–13.00 Lunch

13.00–14.00 Eftermiddagspass 1 (välj ett av alternativen vid anmälan)

  1. Religion som möjlighet eller problem? Medverkande på seminariet är Linnea Lundgren, Marie Cederschiöld högskola, Martha Middlemiss Lé Mon, Uppsala universitet och Anna Waara, Ibn Rushd studieförbund.
  2. Hur kan ledare inom idrottsrörelsen navigera delvis motsägelsefulla förväntningar från utövare, föräldrar, styrelsen och staten? Medverkande på seminariet är Anders Kassman, Marie Cederschiöld högskola, Åsa Kneck, Marie Cederschiöld högskola, och Tony Blomqvist Mickelsson, Södertörns högskola.

14.00–14.30 Paus med kaffe

14.30–15.30 Eftermiddagspass 2 (välj ett av alternativen vid anmälan)

  1. Civilsamhället och staten i gränslandet mellan det olagliga och det omoraliska Samtalet leds av Anna Ardin, Marie Cederschiöld högskola. Medverkande på seminariet är Anna Ardin, Mathias Wåg och Dorottya Fekete, Södertörns högskola.
  2. Hur kan staten förena intresset för särintressen och särart i välfärden samtidigt som den upprätthåller allmänintresset av likvärdig vård, skola och omsorg? Medverkande på seminariet är Johan Vamstad, Marie Cederschiöld högskola och Karl Henrik Sivesind, Institutt for samfunnsforskning.

15.30–16.00 Gemensam samling

Har du frågor? Kontakta Ebba Henrekson

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 januari 2024